Foto's uit 'onze' praktijk.

Vanwaar al die acties tegen dierenleed?
Zie, constateer en concludeer........

 

  DierenLeed

 

Worsteling met de Dood van een in Vislijnen verstrikte Eend

Zie de vislijn midden om de hals van de Eend. En van daaruit door de vleugels en staartveren lopend, uitmondend in het water met aan het uiteinde van de vislijn (rechtop in het water) de dobber en daaraan weer een plastic zakje.  (Helemaal rechts tegen fotorand). April 2002

 

 

Gans doorboord met ijzeren staaf.  
Dwars door de cloaca is een ijzeren staaf gestoken.
De cloaca is een en dezelfde lichaamsopening voor geslachtsdeel en afscheiding faeces / urine.
Foto november 2001.


Oorzaken dierenleed  (links mogelijk niet werkend)
Menselijke Intolerantie
 

Ongediertebestrijding en dierenwering

 
Overdadig/verkeerd dierenvoedergedrag publiek
 
Loodvergiftiging door Jachtlood en Vislood
 
Schotwonden door (plezier-)jacht
 
Verstrengeling in vislijnen
 
Viswedstrijden
 
Vervuild water en vervuilde grond
 
Hongerdood door ingeslikte vishaken
 
Laks en onkundig hengelgedrag
 
Vuurwerk
 
Zwerfvuil
 
Botulisme
 
Wegverkeer en Waterrecreatie
 
Voeren van Eenden/watervogels in lente en zomer
 
Afvangen Watervogels in (stads)park, vacantiepark, jachthaven  
 
Dumpen van Exoten en Huisdieren door particulieren 
 
Impulsaankopen Huisdieren
 
Vandalisme
 
Verstoord en ontnomen leefgebied (verstedelijking)
 
Maai- Kap- en opschoon werkzaamheden (broedtijd)
 
Kopen Souvenirs bedreigde/ beschermde plant- en diersoorten
 
Hobby/Recreatie: Jacht, Hengelen, Volksfeest,Postduiven
 
Import Dieren om hun Pels
 
Het Kooien van 'wilde' Dieren: vrijheidsberoving
 
Gebruik en Misbruik voor circus &Volksfeesten
 
Consumptie en wrede behandeling voorafgaand daaraan
 
Als Productiemachine voor  het welbehagen van de mens
 
Inzetten als Proefdier
 
Overbevissing
 
Visnetten
 
Windmolenparken
 
Oververlichting
 
Seksueel misbruik: Seks met (inzet van) Dieren.
Hier geen foto's om principiële redenen
 
Fruitnetten, Voetbalnetten
 
Onderkoeling en bevriezing in strenge winters
 
Vislood door de hengelsport
 
Moedwillige vergiftiging
 
 • Dierenleed ontstaat bijna altijd door toedoen van de mens. 
 • Zowel direct als indirect. 
 • Zowel bewust als onbewust. 
 • Dat is ook de reden dat Stichting Waterpartijen Mens & Dier het zonder meer als plicht ziet het natuurdier bijstand te verlenen. 
 • Leed en schade berokkend aan het natuurdier zullen wij met onze hulp echter nooit volledig kunnen compenseren.
 • Niet langer lopen met oogkleppen op. 
 • Zie om u heen hoe er met de natuur wordt omgesprongen. 
 • Durf misstanden te melden. 
 • Zonder uw melding van dierenleed en wanpraktijken blijven deze situaties voortbestaan. 
 • Doe uw oogkleppen af en zie. 
 • En spreek voor het dier.
 • (deze pagina is overgenomen met toestemming van Wendy Verhezen van stichting Waterpartijen Mens&Dier en licht bewerkt door Animal Freedom)