Op dit deel van de site honderden externe bijdragen van deskundigen, journalisten, dierenliefhebbers, etc.. Vaak zijn deze artikelen (met toestemming) uit de krant of een weekblad overgenomen. Er is een kort overzicht van de columns en een toelichting.

Daarnaast het persoonlijke verhaal achter actievoerders voor dieren(rechten), over hoe zij aankijken tegen dieren(rechten) en bio-industrie: geschiedenis en motivatie. Hoe zij ertoe kwamen om zelf wat voor dieren te doen, bijvoorbeeld door geen vlees meer te eten of door actie voor dieren te voeren.

 

Op "Agrobusiness" de artikelen (uit een boek) van journalist Marien Abrahamse, waarin wordt uitgelegd hoe boeren en burgers elkaar in de tang(o des doods) houden.

Bij de petitie tegen bio-industrie hebben velen toegelicht waarom zij vinden dat de bio-industrie moet worden afgeschaft. Alleen ondertekenaars zijn er ook (aan de rechterkant). Een deel van de petitie is aan de minister van LNV aangeboden, maar blijft net zolang zichtbaar als de site of de bio-industrie blijft bestaan.

     
Ondertussen de laatste bijdragen op het weblog over dierenrechten :