Er zijn in Nederland bijna 80.000 boeren en tuinders. In de veehouderij gaat het, partime-boeren en hobbyboeren niet meegerekend, om:
Melkveehouders: 18.000; Varkenshouders: 4.500; Geitenhouders: 200; Vleeskippenhouders: 640;
Legkippenhouders 1.000.
     
We geven per provincie op een kaart het aantal dieren per soort weer. Klik op de diersoort voor een actuele (interactieve) kaartweergave van de aantallen per provincie.   Het CBS (zie onder) geeft elk jaar een overzicht van de Nederlandse veestapel. Let op: via de site van het CBS worden de actuele cijfers gepresenteerd, maar de opbouw daarvan is traag.
     
kaart extra informatie
Rundvee in totaal 3.800.000 runderen. Melkvee wordt in de praktijk door "uitmelken" 4-5 jaar oud (terwijl het wel 20 jaar kan worden), mestkalveren worden na een half jaar geslacht (video). Meststieren worden 14-15 maanden oud.
Vleeskalveren Zo ziet hun leven er uit. Aantal kalveren i.h.a. per jaar 609.724. Zie hier voor meer over de kalverhouderij.
Varkens voor de slacht worden 6 maanden oud en zo ziet het leven van een zeug er uit. De permanent in ons land levende varkenstapel is door de korte levenscyclus kleiner dan het jaarlijks aantal geslacht. Hoeveel varkensvlees men per persoon slacht, eet en uitvoert en nog veel cijfers meer; Realplayervideo leven vleesvarken; zeug; stereotype gedrag.
Schapen worden gehouden voor wol en vlees. De schapenstapel telt in 2005 bijna 1,3 miljoen dieren. Sinds 1995 nam hun aantal met eenderde af. Het aantal geiten daarentegen is sinds 1995 verdrievoudigd tot 290.000.
Mestkuikens Vleeskuikens voor de slacht, zo ziet hun leven er uit, iedere 6-7 weken 44.500.000 (2005); iedere dag worden er een kleine 2 miljoen haantjes vergast of versnipperd; kuikens vangen.
Leghennen voor eieren, zo ziet dat er voor de legbatterijen uit en zo klinkt dat, ieder jaar 42.461.020. Het gemiddeld aantal aanwezige leghennen in 2005 bedroeg 29,9 miljoen dieren. Er zijn 1247 bedrijven die leghennen houden. Van het totaal aantal aanwezige leghennen bestond zo'n 47% bestond uit kooihennen, 35% uit scharrelhennen, 15% uit vrije uitloophennen en 2 a 3% uit biologische hennen.
Konijnen voor de slacht, zo ziet hun bestaan achter gaas er uit in totaal 354.908 per 10 weken. Permanent zijn in Nederland 409.574 konijnen aanwezig.
Kalkoenen voor de slacht, 1.386.608 per 16 weken (hen) en 21 weken (haan).
Nertsen voor de pels, zo ziet een farm er uit, in totaal 584.526 moederdieren per jaar. Na 7 maanden (CBS) als de jongen groot zijn, groeit het aantal volgens Bont voor Dieren tot 2.600.000.
Eenden voor de slacht.
     

Permanent leven 150 miljoen dieren in de veehouderij. In totaal komen er in Nederland jaarlijks tussen de 450 en 500 miljoen van deze dieren bij de slacht om het leven. Daarbij komen nog eens minstens 300 miljoen haantjes (één dag "levende" kuikens). 70% van de "productie" wordt geëxporteerd. De overmatige omzet en het eigenlijk benodigde hoeveelheid vlees in kg worden voor koeien, varkens en mestkuikens op deze site apart berekend en vermeld.
Niet daarbij geteld worden 10-15% "verliezen" tijdens de "productie"fase en niet de bijna "ontelbare" miljoenen vissen en niet de 750.000 proefdieren.
Het aantal huisdieren hebben we vermeld in een artikel over de vraag of huisdieren een rol bij de opvoeding van kinderen zou moeten/mogen spelen.

 

De site van het LEI heeft de meest recente Land en Tuinbouwcijfers waaronder de veestapel.

Zie de CBS cijfers over de rol van de veehouderij in de nationale exportbalans.
Centraal Bureau voor de Statistiek
Infogroep landbouw:
tel: (070) 337 5803
fax: (070) 337 5951
E-mail: infollb@cbs.nl

Zelf statistieken zoeken via CBS: Statline

     

Hoeveel dieren eet een mens in zijn leven?

Volgens beleidsmedewerker Paul Westra van Productschap Vee en Vlees eten mensen in hun leven geen 522, zoals de Vegetariërsbond beweert, maar wel 734 dieren. Die stelt dat de mens gedurende zijn leven 3 runderen, 2,5 lammetjes, 27 varkens en 490 kippen oppeuzelt. De berekening van het productschap komt uit op 4 runderen, 5 schapen, 34 varkens, 690 kippen en 1 kalf. In totaal eet de mens daarmee 734 dieren en gemiddeld 6421 kilo vlees.

     
Het aantal levend in- en uitgevoerde landbouwdieren vind je in deze tabel.
AgriHolland geeft een zeer compleet overzicht van structuur- en productiegegevens (via CBS) ook van vorige jaren.
Voor wie wil zien hoe het er in het slachthuis toegaat, klik hier.