Laat de ganzen niet stikken!

Onder dit motto organiseren vijf organisaties op donderdag 28 mei een actie tegen het vergassen van ganzen. Van 10 tot 11:30 uur wordt bij Duke Faunabeheer een “lawaaidemonstratie” georganiseerd. Dit bedrijf heeft vergunning ganzen te vangen en te vergassen en verdient daar goed aan. Klik hier voor meer bijzonderheden.

De actie wordt voortgezet in Den Haag op het Binnenhof, van 15:30 tot 17:30. Uiteindelijk beslist de politiek over het lot van de ganzen, helaas wordt altijd de weg van de minste weerstand gekozen. Klik hier voor meer bijzonderheden.

Aanmelden als deelnemer is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. U vindt een knop “Aanmelden” op de hierboven genoemde Facebookpagina’s.

 
*********
 

Oproep aan alle Moslims: Vier een compassievol Offerfeest op Dierendag

Beste Moslims,

Op 4 oktober 2014 is het Dierendag en het toeval wil dat ook op die dag het Offerfeest plaatsvindt. Het is gebruikelijk om voor het Offerfeest een dier te offeren. Wij, dierenvrienden, die dag in dag uit opkomen voor de rechten van dieren, vinden dit een wrange samenloop van omstandigheden. Juist op deze dag staan niet alleen wij maar ook veel andere mensen stil bij het leed dat dieren op allerlei gebied wordt aangedaan, onder andere in de vee-industrie, de proefdierlaboratoria, de bontfokkerijen, de jacht enz. Daarom doen wij deze oproep aan u. Volgens de Koran is het geoorloofd om in plaats van een dier geld te offeren en te sturen naar arme mensen in eigen land of arme mensen, vluchtelingen en oorlogsslachtoffers  in andere landen. Voorzitter Rasit Bal van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) liet ons schriftelijk weten dat “steeds meer Moslims kiezen om hun offer te sturen naar gebieden waar mensen zeer arm zijn” en “de aangesloten moskee-organisaties collecteren de ‘offergelden’ van Moslims en die ‘gelden’ worden besteed daar waar de behoefte zeer groot is. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan het bestrijden van de wereldwijde armoede en ondervoeding.” Wij juichen deze ontwikkeling toe en willen u vanwege 4 oktober Dierendag vragen om dit jaar net zoals gelukkig al veel andere Moslims dat doen in plaats van een dier geld te offeren. Laten we er op 4 oktober samen voor zorgen dat zowel het leed van dieren als van mensen wordt beperkt! Wij hopen van harte dat u hieraan wilt meedoen.

Stichting Rechten voor al wat Leeft, Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend, De Faunabescherming