Animalfreedom hayvanları kurtarmak için değil, insanların hayvanlar űzerine dair eski fikirlerini değiştirmek için uğraşmaktadır. Bizim gőrűşűműzce biyo endűstrisinden ne çiftçilerin, ne hűkűmetin, ne tűketicilerin nede çevrenin eline birşey geçmemektedir. Biyo endűstrisi dış piyasalarda tamamen ticaretleşmiştir. Bu haksız olan bir rekabettir.

 

Bizim gőrűşűműzce her hayvanın hűr bir şekilde kendi tabiatınca hareket etmesi temel hakkıdır. Hűrriyet insanlara mahsus olan bir temel haktır. Maalesef hayvanlar (daha) bu hakka yasal bir şekilde sahip değillerdir.

 
Animalfreedom Stiftung Animal Freedom ‘ın sitesidir. Animalfreedom “global dűşűn, yerel hareket et“ dűşűncesiyle, sadece şiddetsiz ve yasal olan, hayvanların yaşam tarzına pozitif bir şekilde katkıda bulunan insiyatifleri desteklemektedir.
Kűreselleşme insanların, hayvanların vede çevrenin sınırsız sőműrűsűne ruhsat değildir.
 
Biz, biyo endűstrisine dair gelişmiş olan ve pratikte kullanılan yanlış dűşűnceler űzerine yűzlerce yazılar yazıyoruz (fotoğraflara ve kısa video filimlerine bakınız). Biz bu şekilde değişik ve daha iyi olan yolların olduğunu gőstermek istiyoruz.