Inleiding

De filmpjes laten soms extreme misstanden zien, maar laten vooral zien hoe ruw en onverschillig met dieren wordt omgegaan. Daarnaast krijg je een indruk van het leven van een dier in de bio-industrie met de eindeloze verveling en van een overpopulatie in de stallen zonder de mogelijkheid van natuurlijk gedrag.

Klik voor het afspelen de gekleurde links in de onderstaande tekst aan, beantwoord eventueel een tweetal beveiligingsvragen ("dit programma starten van huidige locatie" en "wilt u XXX installeren en uitvoeren: ja") of je laat ze direct afdraaien.

 

Technische gegevens

De filmpjes zijn ongeveer een halve megabyte groot en duren tussen de 10 en 15 seconden en de kwaliteit varieert van matig (*) tot redelijk (*). De kwaliteit is soms verslechterd vanwege nachtopnames en compressietechniek. Probeer eerst een filmpje uit die een redelijke kwaliteit heeft, die je tevens locaal opslaat.
Sommige filmpjes beginnen telkens opnieuw. Zet de filmpjes stil en in beweging met een tik op de spatiebalk van je PC. Beëindig een endless loop met de escape-toets.

Filmpjes op dierenrechten.blogspot

Filmpjes met gegarandeerd hoge kwaliteit en een toelichting worden vertoond op het weblog. Klik hier.

 
De videofragmenten    
   
 

Voordat bepaald kan worden of een kuiken geschikt is om eieren te leggen, moet het "gesexed" worden. Haantjes worden vergast of vermalen (CIWF.wmv) of (.rm).

In een uitzending van de RVU in het kader van "werken aan werk" werd het nachtelijke werk van Nederlandse kippenvangers getoond. Hieruit verschillende fragmenten. Op het filmpje is het lossen van een nieuwe lading jonge vleeskuikens CIWF.wmv te zien. De tienduizenden mest- of vleeskuikens worden uit kratten in de stal gegooid. Op de voorgrond van het filmpje wordt af en toe een nieuwe krat kuikens geleegd. Op de achtergrond is te zien dat 2 andere personen eveneens bezig zijn te lossen. De onderlinge leefruimte van de vleeskuikens (CIWF.wmv) wordt door hun snelle groei steeds kleiner.
Na zes weken komen aan het einde van de nacht de kippenvangers. Zij grijpen in elke hand een aantal kuikens (.wmv) en gooien en proppen deze in kratten (.rm). Daarbij loopt een deel van de dieren bot- en vleugelbreuk op (CIWF.wmv).
De dieren worden ruw in de kratten gepropt, (.wmv) door elkaar geschud. Het krat wordt gesloten en een kuiken raakt beklemd tussen het krat en de klep(*) . De stapel met kratten wordt naar de vrachtwagen gereden. Kippen worden ook met machines gevangen.
Tenslotte worden de kuikens in het slachthuis gelost op een lopend band naar de plaats waar zij handmatig met hun poten in haken op de kop worden opgehangen (*).
Ze gaan op weg naar de machine die hun zal onthoofden. Eén kuiken probeert zijn lot nog te ontlopen, maar wordt uiteindelijk toch meegevoerd in de stroom.
In het slachthuis (.rm) worden de kuikens op de kop aan de lopende band gehangen. Hun kop gaat door een bad wat onder stroom staat. Dat verdooft hen, waarna ze langs het ronddraaiende mes worden geleid, dat hun de hals doorsnijdt. Het werk wordt met de hand afgemaakt. De sterkte van de stroomstoot is zwak (100 Volt), waardoor sommige dieren niet voldoende worden verdoofd. De reden daarvoor is om "schade aan het dier" te voorkomen.

De Partij voor de Dieren heeft fragmenten uit de Oostenrijkse documentaire Unser täglich Brot. Klik op het rechterplaatje om naar de site van de PvdD te gaan en zoek in de animaties naar het kuikenspotje met hetzelfde plaatje.

In Noorderlicht werd een uitzending gewijd aan het gebruik van anti-biotica in de bio-industrie. Op het filmpje is een overzicht van tienduizenden scharrelkippen (.wmv) te zien. De enige mogelijkheid om een dergelijke hoeveelheid kippen bij elkaar "gezond" te houden is door anti-biotica door het voer te mengen.

In het VPRO-programma Waskracht! (30-11-99; titel "de gezellige eierdoos" oftewel "de kip en haar doos") werd getoond wat de werkelijkheid is van de legkippen achter het mooie plaatje op de eierdoos. Zoals hiervoor zichtbaar is gemaakt is de praktijk van de meeste bedrijfsvoering voor pluimvee niet bepaald welzijnsvriendelijk te noemen. Beter hebben kippen het in de zogenaamde biologische of ecologische bedrijfsvoering, maar zelfs biologische kippen zitten met duizenden in een half geblindeerde schuur (.wmv). Er is minimaal daglicht met overigens wel een mogelijkheid van uitloop naar buiten, iets wat de rest niet heeft. Het filmpje begint met een korte shot van de afbeelding van een eierdoosje dat overgaat in de beelden van een boer die tussen duizenden kippen doorloopt. De kippen stromen toe naar het voer dat hij rondstrooit.

     

Foie-gras

Opgesloten in kleine individuele kooien (eenden) of in kleine gezamenlijke ruimten (ganzen) krijgen ze twee- (eenden) of driemaal daags (ganzen) een 30 centimeter lange trechterbuis in hun strot geduwd (.rm).
Per dag wordt -onder pneumatische druk- bijna een kilo maïspap naar binnen geperst, tot in de krop en de maag. Deze overdosis aan eenzijdig voedsel leidt ertoe dat vetten ("gras") zich razendsnel ophopen in de lever ("foie"). Bloedsomloop en ademhaling van de vogels raken verstoord, want de acht tot tien keer vergrote lever drukt de longen aan de kant.

Voor meer informatie over dwangvoederen, klik hier.

     

Internationale transporten

De RVU zond een Oostenrijkse documentaire uit met de titel "Meat of fear-fear of meat". Met de titel willen de makers suggereren dat de angst van het dier dat (onder stressvolle omstandigheden) naar de slacht wordt gebracht een negatieve weerslag op de kwaliteit van het vlees heeft. Uit de documentaire een aantal fragmenten waaronder het internationale transport van vee. Vee moet vele honderden kilometers afleggen naar het abattoir. Zij krijgen tijdens dat transport vaak te weinig verzorging en zijn soms zo verzwakt dat zij niet meer kunnen staan. Op het filmpje (gemaakt door Manfred Karremann) is het lossen van een rund uit zo'n vrachtwagen (.rm) of (.wmv) te zien. Het rund wordt met touwen aan elk van de vier poten liggend uit de vrachtwagen getrokken.
De ondertiteling luidt als volgt: "De conclusie mag worden getrokken, dat de slachtdieren alarmerend wreed behandeld worden. Het motto luidt: ze worden toch snel geslacht. Deze dieren waren maar een paar honderd kilometer onderweg."
Op een ander filmpje zijn de laatste ogenblikken te zien van kalveren (.wmv) die in het kader van de zogenaamde Herodesregeling naar een slachthuis in het buitenland worden gebracht. Ondanks de eis dat de kalveren in goede conditie moeten zijn, is duidelijk dat niet ieder kalf zijn laatste meters meer kan en wil lopen.
Dat is geen wonder als je ziet hoe deze dieren soms worden geschopt en op krappe aanhangwagens worden vervoerd (.rm). Van beelden in het Nederlandse kalverslachthuis hebben we een aparte pagina.
Ook paarden zijn het slachtoffer. Na uren vervoer zakken zij door hun benen. Op dit filmpje van Animal Angels vertoond op de ZDF ("So ein Hundeleben") een paard dat moest worden afgemaakt nadat het met zijn hoef in de tralies bleef hangen en zijn been brak. Wild trappelend probeert hij zich te bevrijden, tenslotte geeft hij het op (.rm).
Schapen worden van Engeland naar Griekenland getransporteerd en daar al dan niet met verdoving geslacht. Deze verdoving kan electrisch (met een tang, maar gebeurt soms met laag voltage, zodat het dier half verdoofd op de slachtlijn wordt gehangen.

CIWF-nl heeft een film gemaakt over de export van koeien naar een ver slachthuis met EU-subsidie. Tijdens de ellenlange internationale diertransporten bezwijken vele dieren, zie deze filmrapportage en dit transportverslag.

Varkens in Nood meldt in een persbericht:

In Oostenrijk wordt december 2007 een vrachtauto met aanhanger Vaex aangehouden door de Autobahnpolizei. De truc woog 57 ton in plaats van de toegestane 40 ton en was met varkens overbeladen. Het vervoer mocht pas weer verder nadat er een extra vrachtauto was gecharterd. Opmerkelijk was dat op het reisplan een transporttijd van 23 uur stond ingevuld terwijl het transport naar Palermo zou gaan. Dit is de 9e overtreding van Vaex.

De buitentemperatuur bedroeg die nacht in Bilanz minus ruim 10 graden. Hoewel de dieren dicht op elkaar zaten, is het waarschijnlijk dat in de onverwarmde vrachtwagen de toegestane wettelijke minimumtemperatuur van vijf graden niet gehaald werd.

De overtredingen van dit laatste transport waren:

  • Overbeladen
  • Geen water beschikbaar
  • Reistijd is te lang
  • Reisplan verkeerd ingevuld
  • Temperatuur te laag

Achtergrond

Het is een standaardprocedure van malafide transporteurs om 23 uur in te vullen, want bij 24 uur is een stop onderweg verplicht. Het is even standaard dat de VWA in Nederland die 23 uur klakkeloos accepteert, ook al kan een transport van Nederland naar Palermo nooit in 23 uur gehaald worden. De afstand bedraagt 2400 kilometer, terwijl een vrachtwagen niet sneller mag dan 80 km en het traject bovendien vaak heuvelop is er en er ook nog met de boot gevaren moet worden.

Varkens in Nood is onthutst dat Minister Verburg, die over deze firma notabene Kamervragen heeft gekregen, telkens ontwijkend antwoord en geen enkele maatregel neemt. Inmiddels begint het beeld te ontstaan dat malafide transporteurs vrij uit hun gang kunnen gaan ondanks het feit dat de Nederlandse overheid hier weet van heeft.

Beeldmateriaal van de Oostenrijkse media kunt u hier bekijken.  Van een eerder VAEX transport is schokkend beeldmateriaal beschikbaar op Stichting dierenrecht.nl.

   

Stierengevechten

Bloedig en harteloos is het volkomen nutteloze lijden van een stier (.wmv), te zien in een opname van Manfred Karremann over de laatste seconden van een stierengevecht.

     

Belgische veemarkt

Opnames met verborgen camera's laten zien dat het er op veemarken niet zachtzinnig toegaat. Om de dieren weer in de veewagens te krijgen worden de dieren genadeloos met stokken (.rm) (soms met weerhaken) geschopt en geslagen (.wmv),  ook op de ogen. Daar en op weg naar de markt vallen veel gewonden.
De beelden zijn afkomstig van een Belgische veemarkt en gemaakt door GAIA. Deze toestanden zijn niet uitzonderlijk voor alleen deze markt. Op de opnames is te zien hoe kinderen de volwassen imiteren (.rm) in hun dierenmishandeling.
Hier het verhaal met commentaar (.ram 6Mb).

   

Varkens

"Knor" van de IKON laat het leven van een vleesvarken zien, van geboorte via castratie naar slachthuis.
Het TV-programma Klokhuis liet zien wat stereotype gedrag is van zeugen die aangebonden staan tussen 2 stangen. Uit verveling bijten de varkens op de kettingen en herhalen ze urenlang dezelfde kauwbeweging (.wmv).

In een uitzending van 2-Vandaag van december '99 loopt een boer langs de krappe hokken met daarin zeugen met een tiental biggen (.wmv). Duidelijk te zien is hoe weinig ruimte een zeug heeft, tussen 2 stangen (.rm) waarbinnen zij zich niet kan keren.
Hier het verhaal met commentaar (.ram 5Mb).
Camerateams van CIWF filmden in 6 Europese landen in de donkere stallen van de bio-industrie. Waar ze ook kwamen zagen ze wijd verbreid zeugen in kooien. Ze filmden ook mestvarkens (.rm), die dicht op elkaar zaten in een hok zonder stro. En ze legden vast hoe een jonge big zonder verdoving gecastreerd werd (CIWF:.wmv) en dat zijn staart werd geknipt (CIWF.wmv), een wrede praktijk die in bijna heel Europa nog dagelijks voorkomt.

   

Nertsen

Twee filmpjes van een Nederlandse nertsenfarm ("De achtste Dag", Humanistisch Verbond). Nertsen worden gehouden in draadgazenkooitjes (.rm), waarbij zij wel in de gelegenheid worden gesteld om bij de buren te komen, maar niet meer ruimte krijgen.

     

Videos afspelen

Banden van de TV-programma's zijn op te vragen via de redactie van de programma's, bel 118 en geef de naam van de omroep uit Hilversum. Bel het nummer en vraag aan de omroep naar de redactie die het programma heeft gemaakt.

De Nederlandse Vegetariërs Bond heeft een video gemaakt over de misstanden in de vleesindustrie en de voordelen van het vegetarisme: "pijnloos perspectief". Vermoedelijk is de video ook in de bibliotheek op te vragen.
De Duitse actiegroep Animals Angels (die de dieren tijdens de transporten probeert te helpen) heeft eveneens video's van diertransporten.
Compassion In World Farming heeft een deel van dit materiaal eveneens verwerkt in een schokkende video over misstanden tijdens het transport.
Compassion In World Farming Engeland en Nederland voeren actie tegen het dierenleed tijdens de veetransporten. CIWF wil:

  • strikte controle en naleving van de Europese regels ter bescherming van dieren tijdens transport;
  • een maximale reisduur van 8 uur voor alle transporten van levende dieren;
  • het vervangen van lange-afstandsveetransporten door een handel in vlees.

Op de site van CIWF is een zeer uitgebreid en overzicht van korte en langere filmpjes te zien over misstanden in het leven van productiedieren als kippen en varkens en de internationale transporten.
In 2002 onderzochten CIWF en de Duitse organisatie 'Animals Angels' opnieuw of de algehele verontwaardiging over internationale veetransporten inmiddels geleid heeft tot minder dierenleed. Het onthutsende resultaat is te zien in de film 'De lijdensweg vervolgd'.

     

Het Belgische GAIA heeft het script van de film "Some lie dying" gepubliceerd, wij plaatsten de videoclips erbij.
Dieren of dingen, de herkomst van ons vlees', zo heet de nieuwe educatieve videofilm die CIWF samen met Stichting Wakker Dier gemaakt heeft. De film is bedoeld voor gebruik in het voortgezet onderwijs en met name geschikt voor leerlingen van 12 tot 15 jaar. De film kan gebruikt worden in (bijvoorbeeld) de vakken biologie, maatschappijleer en verzorging. De film kan besteld worden bij CIWF. In deze film, die ruim een kwartier duurt, kun je zien dat dieren veel intelligenter zijn dan je eigenlijk zou denken.

Voor wie wil weten hoe het er toegaat in het slachthuis, hebben we een speciale videopagina gemaakt.

Meer en langere video (met geluid, RealPlayer benodigd) op PETA "Resources for activists".

 

De klimaatfilm Meat the Truth is het eerste grote project van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Meat the Truth is een spraakmakende documentaire, gepresenteerd door Marianne Thieme, die een aanvulling vormt op eerdere klimaatfilms. Hoewel deze films erin geslaagd zijn om de problematiek rondom de opwarming van de aarde overtuigend op de kaart te zetten, werd telkens één van de grootste oorzaken van de opwarming van de aarde buiten beschouwing gelaten, de veehouderij.

Meat the Truth brengt dit onder de aandacht door te laten zien dat wereldwijd de veehouderij meer broeikasgassen uitstoot dan alle auto´s, vrachtwagens, treinen, boten en vliegtuigen samen.

   
Wat is er mis met ons systeem van bio-industrie? Soms zegt een beeld meer dan 1000 woorden.
 

 

Het Systeem van Anita Reerink op Vimeo.