Virtueel betekent "wel aanwezig, maar voor het ogenblik niet werkzaam". Met betrekking tot "virtuele actiegroep", betekent dit dat Animal Freedom niet zelf actie voert, maar wel de kenmerken heeft van een actiegroep, namelijk proberen een doel naderbij te brengen. Het middel is bewustwustwording bevorderen over wat ons gedrag voor gevolgen heeft voor dieren. Dat is een middel en doel waarvan we op den duur de meeste verbetering voor de situatie van dieren verwachten.

Vrijheid kan het beste worden uitgelegd door te vertellen wat het niet is. In het geval van dieren is vrijheid niet het aanbinden van zeugen, niet het maandenlang in volstrekte verveling opsluiten van mestvarkens, en niet het in uiterst krappe kooien huisvesten van leghennen of kistkalveren.
Ook dit grondrecht is virtueel: we hoeven er niets voor te doen, we moeten er alleen iets voor laten, namelijk door dieren niet op te eten of in omstandigheden te brengen, waarin ze geen natuurlijk gedrag kunnen vertonen.

Animal Freedom maakt gebruik van de virtuele ruimte Internet als actiemiddel. Een virtuele ruimte is een ruimte die zelf niet echt bestaat, maar in het geval van Internet, wel kan worden bezocht om anderen te ontmoeten en informatie uit te wisselen. Internet is als het ware het morfogenetische veld waarmee iedereen ter wereld kan betrokken worden bij de emancipatie van het dier.

Onze virtuele actiegroep heeft naast geweldloosheid en legaal actievoeren ook een virtueel uitgangspunt: vrijheid als grondrecht voor dieren. Vrijheid is niet iets wat echt bestaat, maar iedereen heeft er een voorstelling van en het is voor iedereen belangrijk. Vrijheid is dus aanwezig, maar voor het ogenblik voor dieren in de bio-industrie niet werkzaam.

Internet heeft als voordeel dat we iedereen kunnen bereiken die zelf bereikt wil worden: geen "push", maar "pull". We geloven dat het een voorwaarde is dat mensen vrijwillig overgaan tot een meer respectvolle omgang met dieren. Omdat het potentieel van goedwillenden in de wereld groot is, willen we alle tijd en ruimte vrij houden om dit innerlijke potentieel aan te spreken.