1. Afval aan vee voeren
  Wanneer je afval aan vee voert, hoef je minder soja te importeren, maar wanneer het afval gevaarlijke stoffen bevat, die later door vlees consumerende mensen worden gegeten, dan bedreigt dat de menselijke gezondheid. Minder soja importeren, betekent wel minder regenwoud kappen. Geen vlees meer eten, heeft nog veel meer voordeel, bijvoorbeeld minder klimaatopwarming en het voorkomt weer dierlijk afval (de helft van een dier wordt weggegooid).
 2. Afval verbranden
  Wanneer je afval verbrandt, dan levert dat warmte op en wordt het afval vooral vernietigd. Wanneer het restproduct verantwoord kan worden verwerkt en schadelijke verbrandingsgassen goed worden afgevangen dan is het vooral een kwestie van afwegen: heb je kapitaal vernietigd of bespaard?
 3. Afval composteren is interessant wanneer de compost verkocht kan worden en kan dienen als schoon alternatief voor kunstmest. Wanneer het afval te zeer vervuild is, is het een dure manier van storten.
 4. Afval vergisten
  Vergisting levert gas op. Dat lijkt probleemloos, maar in de praktijk wordt het gecompliceerd gemaakt omdat de overheid initiatieven wel wil steunen, maar de vergisters soms ook dwingt om allerlei ongewenst materiaal als slachtafval of mest mee te vergisten. Wanneer een vergister niet meewerkt, krijgt hij geen subsidie. Daarmee hoopt de overheid het afvalprobleem van de overproducerende vee-industrie te verkleinen. Een groot twistpunt kan zijn of boeren speciaal biomassa gaan verbouwen om te gaan vergisten. Daarmee wordt in Nederland potentiŽle natuur (Ecologische HoofdStructuur) en landbouwgrond onttrokken aan het geplande areaal. Het gevolg is teleurstelling bij natuurliefhebbers en opdrijving van de voedselprijzen.
  Ook vergisting levert restmateriaal op (het digestaat) wat verder moet worden verwerkt. Wanneer het ingevoerde afval schoon is, is het digestaat het ook en kan het worden verwerkt tot compost of zelfs tot veevoer. Wanneer het afval niet schoon is, is er wel gas geproduceerd, maar blijft de verdere verwerking van het digestaat probleemvol.

Wat de beste en meest veilige manier is om afval te verwerken, is zolang mensen nog vlees blijven eten, niet eenduidig te beantwoorden. Wanneer mensen stoppen met vlees eten is de aard van het geproduceerde afval veel eerder plantaardig en kan het probleemloos worden vergist. De rest kan worden verbrand.