Het eerste thema van het consumentenplatform van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, dat bedoeld is om consumenten meer bij het beleid te betrekken, gaat over de traceerbaarheid van vlees. Om dit onderwerp handen en voeten te geven, is onder meer een opinieonderzoek gedaan onder 500 Nederlanders door het onderzoeksbureau Survey@ in Zoetermeer. Daarin ging het om vragen rond de informatie die consumenten willen hebben over vlees en de tijd en moeite die ze ervoor over hebben om deze informatie te achterhalen. Opvallend is dat `scharrel' of `biologisch' niet zulke belangrijke aspecten zijn waar mensen op letten tijdens het aankopen van vlees. Daar staat tegen
over dat deze aspecten, als het gaat om het belang dat consumenten hechten aan de informatie over vlees, op de eerste plaats staan. Ruim 90 procent van de ondervraagden zegt de informatie hierover zeer belangrijk tot belangrijk te vinden.
Lees op het weblog meer over vlees: