Archief bijgehouden tot en met 2015

Rex is doodWij hebben geen woorden voor zoveel onrecht. Teken alstublieft op https://hondrexisgeenvoorwerp.petities.nl/ om aan dit wanbeleid een einde te maken. Als Rex niet door de RVO en het OM als een voorwerp was behandeld, was hij nu nog in leven. Rex was geen voorwerp, maar een bijzondere hond met een eigen unieke waarde. Een hond die aan Dora veel liefde gaf. Herdenk Rex en kijk naar dit filmpje en teken alstublieft de petitie Hond Rex is geen voorwerp op petities.nl
Hier moet een einde aan komen. Dieren zijn geen dingen!

KOM NAAR DE VREDESDIENST VOOR DIEREN  

Straks is het weer Kerst, voor velen het feest van de vrede. Helaas is de vrede wereldwijd ver te zoeken, de vrede tussen mensen onderling en niet minder de vrede tussen mens en dier. Wat dat laatste betreft: Huisdieren ls honden en katten hebben vaak een goed en vredig leven. In tegenstelling tot die miljoenen ver van ons weggestopte naamloze dieren, die de pech hebben dat wij ze niet persoonlijk kennen. Hun leven is een en al lijden.

 
Juist met Kerst wordt er weer uitbundig vlees gegeten. Vlees van dieren die niets van de vrede hebben geproefd. Dit laten we niet zomaar passeren. Daarom de Vredesdienst voor dieren, dinsdag 22 december 2015 om 19.30 uur in de Vredeskerk te Amsterdam (Pijnackerstraat 11). Een dienst die een appel wil zijn om het feest van de vrede vleesloos te vieren. Ook om ons te bezinnen op onze omgang met dieren.

 
Wreedheden tegen mens en dier staan niet los van elkaar en elke vorm is even verwerpelijk. De Russische schrijver Tolstoj schreef al: 'Zolang er slachthuizen zijn, zullen er ook slagvelden zijn.' Met de Vredesdienst voor dieren zetten we een eerste stap naar een wereldwijde vrede. Het is strijdig met de essentie van Kerst wanneer we dieren, levende wezens met bewustzijn en gevoel, deel laten uitmaken van ons kerstdiner. Vrede alleen voor mensen ís geen vrede. Vandaag is het ook heel goed mogelijk zonder gebruik van dieren heerlijk en feestelijk te eten.

 
De Vredesdienst voor dieren, die geen godsdienstig maar een spiritueel-humanitair karakter heeft, biedt evenals vorig jaar ook nu weer een afwisselend programma van boeiende sprekers, poëzie en muziek en ook komen enkele kinderen aan het woord. Na afloop is er de mogelijkheid in de kerk na te praten onder het genot van een diervriendelijk hapje en drankje. Zie ook https://www.facebook.com/events/954414694597912/

Dominee Hans Bouma en dierenorganisaties: Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een Dier Een Vriend (EDEV), Dier & Recht, Stop Dierenleed Nederland, Animal Rights en Dierbewustleven. Als u in Nederland al een schaap of ander dier voor het offerfeest heeft besteld, geven wij u de overweging om daar afstand van te doen. Wij bieden dan aan dit dier op onze kosten op te vangen en te herplaatsen op een plek waar het oud kan worden en een goed leven krijgt. Info: Comité Dierennoodhulp, e-mail: dierennoodhulp@hotmail.com.

Reverend Hans Bouma and several animal welfare and rights organizations: Comité Dierennoodhulp, Rechten voor al wat leeft, Een Dier Een Vriend (EDEV), Dier&Recht, Stop Dierenleed Nederland, Animal Rights and Dierbewustleven. When Muslims in the Netherlands already ordered a sheep or a goat we ask them to take in consideration to spare the animals life. The Dutch animal organizations will then provide shelter for it and find a place where the animal can grow old and have a good life at their expense.
Info: Comité Dierennoodhulp. Email: dierennoodhulp@hotmail.com
PvdA AANGEKLAAGD WEGENS VERBREKEN VERKIEZINGSBELOFTE

De organisatie Dier & Recht heeft bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend tegen de PvdA wegens misleiding. Deze partij heeft al sinds jaren in het verkiezingsprogramma staan dat de pure hobbyjacht op wilde eenden, houtduiven, fazanten, hazen en konijnen moet worden afgeschaft, maar stemde diverse malen in de Tweede Kamer tegen moties van die strekking. Daarnaast is Dier & Recht een petitie gestart om de PvdA op andere gedachten te brengen. Deze petitie vindt u op www.dierenrecht.nl. Wilt u zo snel mogelijk tekenen vóór dit onderwerp in de Eerste Kamer wordt behandeld? Dat kan misschien al in september 2015 zijn!

SCHIPHOLGANZENFOLDER

"Het is een jaarlijks terugkerend treurig ritueel geworden: grootschalige vergassingen van ganzen in een wijde straal rond Schiphol. Dit nog bovenop het massale afschot dat al jarenlang plaatsvindt. Als het op zo'n grote schaal doden van ganzen effectief zou zijn om de populaties te verkleinen, waarom gebeurt het dan ieder jaar weer? Wordt het niet eens tijd voor structurele en doeltreffender oplossingen?”

Zo begint de''Schipholganzenfolder' van Stichting De Faunabescherming
Wilt u weten waarom het jagen op en vergassen van de ganzen volkomen zinloos en  ónnodig is?Download dan de folder van St. De Faunabescherming: 'Vergassingen dragen 0,0% bij aan vliegveiligheid - Over 10 jaar falend "Schipholganzenbeleid”' en trek uw eigen conclusies.

Downloaden van de folder kan ook via deze link: www.faunabescherming.nl/fb_docs/Schipholganzenfolder.pdf.

Wilt u ons helpen deze folder verder te verspreiden via de social media? Dan kunt u ook deze verkorte url gebruiken: https://bit.ly/1jF6H1H.

IN BESLAG GENOMEN, EN DAN?

Onlangs hebben de 'Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden' en Helly en Martin Gaus het Zwartboek gepubliceerd, een verzamelwerk over de afgelopen zes jaar waarin we 30 inbeslaggenomen honden hebben hertraind. De meeste van deze honden mochten naar huis. Angel en Hope helaas niet. Zij werden toch gedood nadat ze volledig waren hertraind en goed uit de test kwamen.

Deze film is gemaakt om nog meer duidelijkheid te geven over wat er gedaan wordt bij het Martin Gaus Gedragscentrum met deze honden en welk lot en leed eraan ten grondslag lag. Het moet stoppen en wij hopen op hulp vanuit Den Haag en jullie, onze volgers.

DIERENORGANISATIES EN MARTIN GAUS DIENEN KLACHT IN BIJ OM OVER ONBEKWAAMHEID OFFICIER VAN JUSTITIE

24 juli 2015 - Comité Dierennoodhulp, Stichting Rechten voor al wat leeft en Martin en Helly Gaus hebben vandaag bij de hoofdofficier van justitie in Den Haag en bij het Parket-Generaal een klacht ingediend over officier van justitie Van Bokhoven die opzettelijk artikel 1.10 uit het besluit Houders van Dieren (Wet Dieren) heeft overtreden. Twee jonge honden genaamd Angel en Hope vonden op 11 juni hierdoor de dood. Ook heeft deze officier van justitie een aantal mensen opzettelijk op het verkeerde been gezet door bepaalde verwachtingen te wekken die hij bij voorhand niet van plan was waar te maken. Dit alles heeft de betrokkenen veel leed en verdriet en ook nog eens veel geld gekost. De klagers verzoeken de hoofdofficier van justitie en het Parket-Generaal om het recht te doen zegevieren en ervoor te zorgen dat deze officier van justitie zich niet straffeloos aan de wet onttrekt en verzoekt het OM om er zorg voor te dragen dat officier van justitie de heer Van Bokhoven zich vanaf nu alleen nog bezighoudt met zaken die gaan over dingen en niet met zaken die over levende wezens als dieren gaan. De klagers zijn van mening dat een officier van justitie met zo weinig empathie, zoveel vooringenomenheid en die zich bovendien niet aan de wet houdt, niet geschikt is voor deze functie. Het gaat hier immers niet om goederen, maar om levende dieren die een eigenwaarde hebben en daarnaast ook een grote betekenis kunnen hebben in het leven van mensen. " Lees meer

ZWARTBOEK IN BESLAG GENOMEN HONDEN 2009 - 2015

Zwartboek in beslag genomen honden 2009 - 2015

Aanbieding van het zwartboek aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken

Aanbieding van het zwartboek

23 juni 2015 - Comite dierennoodhulp, Werkgroep Hulp Inbeslaggenomen Honden, stichting Rechten voor al wat leeft en Martin Gaus zijn het zat hoe er in ons land met honden die een bijtincident hebben veroorzaakt wordt omgegaan. Al zes jaar lang trekt Martin Gaus aan de bel om opslaghouders te laten zien wat Gaus doet met de honden en testpersonen beelden te tonen van de honden die niet uit hun hok gehaald konden worden en binnen vier dagen bij Gaus normale en aardige honden waren. Het maandenlang opsluiten van honden en hen vanuit deze omstandigheden testen moet stoppen. Om die reden hebben de dierenorganisaties in samenwerking met Martin Gaus het zwartboek in beslag genomen honden 2009- 2015 gemaakt, dat dinsdagmiddag 23 juni in de Statenpassage te Den haag door de dierenorganisaties is aangeboden aan de Vaste Commissie voor Economische Zaken in verband met het Algemeen Overleg Dierenwelzijn dat in de avond plaats vond. Het zwartboek is voor iedereen digitaal te lezen en staat ook op de homepages van www.comitedierennoodhulp.nl en www.hulpinbeslaggenomenhonden.nl. Eén van de agendapunten van het AO Dierenwelzijn 23 juni was de reactie van staatssecretaris Dijksma op het advies Verantwoord Honden Houden van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De dierenorganisaties en Martin Gaus willen dat het stappenplan uit het advies van de RDA of hun eigen Stay Home protocol als landelijk beleid wordt overgenomen. Dit in tegenstelling tot de staatssecretaris die het bijtincidentenbeleid aan de gemeenten wil over laten, waardoor het willekeurige beleid en de door de dierenorganisaties en Gaus geconstateerde misstanden zullen blijven voortbestaan en mogelijk erger worden doordat de staatssecretaris het tevens mogelijk wil maken om een hond in beslag te nemen als er geen ontdekking op heterdaad is van een bijtincident. Zowel VVD, PVV als PvdD hebben op het Algemeen Overleg Dierenwelzijn vragen aan de staatssecretaris gesteld. In september komt er een vervolg op het Algemeen Overleg Dierenwelzijn waar ook dit onderwerp aan de orde komt en de mogelijkheid er is om moties in te dienen.

Bekijk hier de uitzending van Hart van Nederland

PROTESTMAIL TEGEN PLEZIERJACHT

Als onderdeel van de nieuwe Wet Natuurbescherming zou plezierjacht
verboden worden. Zoals vorige week bekend werd heeft de PvdA echter haar
standpunt onder druk van de VVD herzien, ondanks brede steun in de Kamer
voor het afschaffen van de plezierjacht (alleen CDA, SGP en VVD tegen).
De Faunabescherming heeft in samenwerking met de PvdD inmiddels een
e-mailactie opgetuigd om PvdA te beïnvloeden.

Hierbij het verzoek om hieraan mee te doen en de actie te delen op
social media: https://www.faunabescherming.nl/laat-de-dieren-niet-schieten/

Namens de wilde konijnen, hazen, eenden, houtduiven, fazanten en de
Faunabescherming, alvast bedankt!

AANGIFTE WEGENS MISHANDELING GANZEN

13 juli 2015 Acht dierenorganisaties (w.o. Rechten voor al wat leeft) en Dominee Hans Bouma hebben aangifte gedaan tegen Gedeputeerde Staten Noord-Holland en de heer J. Klippel, inspecteur sectorhandhaving provincie Noord-Holland wegens mishandeling van ganzen en het gebruik van een verboden vangmiddel.

De ganzen werden bij het crematorium in Schagen bijeengedreven en in een vangkraal opgesloten. Volgens de Europese Vogelrichtlijn is het gebruik van een vangkraal niet toegestaan. De aanwezige inspecteur weigerde de wet te handhaven toen hem door dierenorganisaties op deze verboden vangmethode werd gewezen.

Er loopt bovendien een bezwaarprocedure van De Faunabescherming tegen het vangen en vergassen van ganzen in Noord-Holland.

DOMINEE EN DIERENORGANISATIES DOEN AANGIFTE DIERENMISHANDELING BIJ GANZENVERGASSING IN FRIESLAND

30 juni 2015 - Stichting Comité Dierennoodhulp, stichting Rechten voor al wat leeft, stichting Een DIER Een VRIEND en dominee Hans Bouma hebben vandaag per fax schriftelijk aangifte gedaan bij de officier van justitie van de rechtbank Leeuwarden en per post bij het politiebureau Drachten van overtreding van de Wet Dieren (artikel 1.3 lid 1,2 en lid 3, artikel 2.1 lid 1) en de Flora- en Faunawet (artikel 72, lid 1) door Duke Faunabeheer, door Faunabeheereenheid Friesland, door Gedeputeerde Staten Friesland en door Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea. Op vrijdag 5 juni werden door toedoen van bovengenoemde wetsovertreders in de Jan Durkspolder bij Oudega (S) duizend ganzen onnodig in hun gezondheid en welzijn benadeeld tijdens het wreed vangen en vergassen met mishandeling, veel angstaanjagen, stress en intens lijden voor de dieren met de dood daarop volgend tot gevolg. Dit is bewijsbaar op filmmateriaal www.lc.nl/friesland/video-dubbel-gevoel-bij-doden-ganzen-18724553.html waarop paniek, stress, angst en vertrapping te zien is en waarop zichtbaar is dat de vertrapte ganzen aan hun lot werden overgelaten.

Laat de ganzen niet stikken!

Onder dit motto organiseren vijf organisaties op donderdag 28 mei 2015 een actie tegen het vergassen van ganzen. Van 10 tot 11:30 uur wordt bij Duke Faunabeheer een "lawaaidemonstratie” georganiseerd. Dit bedrijf heeft vergunning ganzen te vangen en te vergassen en verdient daar goed aan. Klik hier voor meer bijzonderheden.

De actie wordt voortgezet in Den Haag op het Binnenhof, van 15:30 tot 17:30. Uiteindelijk beslist de politiek over het lot van de ganzen, helaas wordt altijd de weg van de minste weerstand gekozen. Klik hier voor meer bijzonderheden.

Aanmelden als deelnemer is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. U vindt een knop "Aanmelden” op de hierboven genoemde Facebookpagina's.

*********

Oproep aan alle Moslims: Vier een compassievol Offerfeest op Dierendag

Beste Moslims,

Op 4 oktober 2014 is het Dierendag en het toeval wil dat ook op die dag het Offerfeest plaatsvindt. Het is gebruikelijk om voor het Offerfeest een dier te offeren. Wij, dierenvrienden, die dag in dag uit opkomen voor de rechten van dieren, vinden dit een wrange samenloop van omstandigheden. Juist op deze dag staan niet alleen wij maar ook veel andere mensen stil bij het leed dat dieren op allerlei gebied wordt aangedaan, onder andere in de vee-industrie, de proefdierlaboratoria, de bontfokkerijen, de jacht enz. Daarom doen wij deze oproep aan u. Volgens de Koran is het geoorloofd om in plaats van een dier geld te offeren en te sturen naar arme mensen in eigen land of arme mensen, vluchtelingen en oorlogsslachtoffers  in andere landen. Voorzitter Rasit Bal van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) liet ons schriftelijk weten dat "steeds meer Moslims kiezen om hun offer te sturen naar gebieden waar mensen zeer arm zijn” en "de aangesloten moskee-organisaties collecteren de 'offergelden' van Moslims en die 'gelden' worden besteed daar waar de behoefte zeer groot is. Op die manier wordt een bijdrage geleverd aan het bestrijden van de wereldwijde armoede en ondervoeding.” Wij juichen deze ontwikkeling toe en willen u vanwege 4 oktober Dierendag vragen om dit jaar net zoals gelukkig al veel andere Moslims dat doen in plaats van een dier geld te offeren. Laten we er op 4 oktober samen voor zorgen dat zowel het leed van dieren als van mensen wordt beperkt! Wij hopen van harte dat u hieraan wilt meedoen.

Stichting Rechten voor al wat Leeft, Comité Dierennoodhulp, Een Dier Een Vriend, De Faunabescherming

Naar onze reactie op de actualiteit Smartphone versie met overzicht belangrijkste artikelen op deze site