De industrie achter huisdieren

Begin 2000 telde Nederland zo'n 15 miljoen huisdieren. Er zijn meer dan 1700 dierenspeciaalzaken, waar je dieren en dierenbenodigdheden kunt kopen.

Zoals je ziet, zit er een hele industrie achter onze huisdieren. Niet alleen om de dieren te fokken, te vangen of op te vangen in een asiel, maar ook voor alle benodigdheden zoals voedsel, kooien en speeltjes.

Een cavia in een kooi. Zijn territorium omvat hier ongeveer 0.15 m² (30 x 50 cm). Normaal is dat minstens 200 m², ruim 1250 keer zo groot.

De dieren worden zo gefokt dat ze zijn aangepast aan de wensen van de mens. Door marketing weten bedrijven steeds meer mensen over te halen om een snoezig dier te kopen. Ook hier vindt, net als in de reguliere bio-industrie, schaalvergroting en doorfokken plaats, met alle nadelige gevolgen van dien.

Een angora konijn. Slechts een van de vele "modellen" waarin het konijn tegenwoordig te verkrijgen is. De mens bepaalt wat zij mooi vindt en past het dier er op aan door het door te fokken. Er wordt hierbij nauwelijks rekening gehouden met de belangen van het dier zelf.

Sommige soorten, vooral exotische, worden uit hun natuurlijke leefomgeving ontvoerd. Voor Nederland alleen al gaat het om zo'n 22 miljoen dieren per jaar. Gemiddeld sterven 1 tot 3 procent, oftewel 220.000 tot 660.000 van deze exotische dieren tijdens het transport en opslag. Bij vogels sterft wel 50 tot 60%. Als de dieren de vermoeiende reis wel overleefd hebben, worden ze voor de rest van hun leven in een kooitje gestopt om de mens te plezieren.

Een douanier met een "oogst" aan exotische diersoorten. Jaarlijks worden in Nederland alleen al 22 miljoen exotisch dieren ontvoerd uit hun natuurlijke leefomgeving

Veel dieren brengen hun hele leven in een erg kleine ruimte door. Denk bijvoorbeeld aan vogels, konijnen, cavia's en vissen. Dit is voor hen geen natuurlijk situatie en zij kunnen dan ook niet of bijna niet aan hun natuurlijke behoeftes uiting geven.

De leefruimte voor een konijn in dit "ruime" hok bedraagt iets meer dan 0.5 m² (52 x 107 cm) . Dat zijn ongeveer 9 A4-tjes. Wilde konijnen hebben normaal een leefruimte van ongveer 300 m². Dit is bijna 600 keer zo groot! Hier zit het dier zijn gehele leven. Er is geen ruimte om natuurlijk gedrag, zoals het graven van holen, contact hebben met andere konijnen of seksueel gedrag.

 

Inhoud
Huisdieren
Weblogs over honden en andere huisdieren
Een voorbeeld: de hond
De geschiedenis van de hond
De hond van nu
De gevolgen van doorfokken voor de hond
Nadelen voor de hond
Het huisdier
De gevolgen voor het huisdier en de industrie erachter
De mens
De nadelen voor de mens
Waarom wil een mens een huisdier?
Conclusie
Huisdieren nemen?

Het dierenasiel

Veel dieren gaan naar een asiel wanneer de mens niet meer voor hen wil of kan zorgen. Dit gebeurt bij ongeveer 2% van alle honden en katten. Dit lijkt misschien niet veel, maar door het grote aantal honden en katten zijn dit toch nog 70.000 tot 80.000 dieren.

Verzorgster werkzaam in een asiel voor katten. Deze dieren zijn vaak afgedankt omdat men geen tijd, zin of mogelijkheid meer heeft om het dier zelf te verzorgen.

Als ze in het asiel komen hebben ze geluk, want het komt ook wel voor dat ze ergens, bijvoorbeeld in het bos, gewoon aan hun lot overgelaten worden. In het asiel wacht hen het leven in een hok, alleen of gezamenlijk, maar in beide gevallen is het hok te klein voor het dier om zich natuurlijk te gedragen. De katten worden meestal gecastreerd, maar bij honden komt het ook geregeld voor. De dieren moeten wachten tot er iemand langs komt die hen leuk, mooi of zielig genoeg vindt om ze mee naar huis te nemen. Wanneer het asiel te vol zit moeten er dieren worden afgemaakt door ze te laten inslapen.

Hond in het asiel

Is een goudviskom diervriendelijk?

Mogen wij een dier deze beperkingen zonder meer opleggen?

Laten we deze vraag eens benaderen door ons af te vragen waarom mensen eigenlijk huisdieren willen?

Links binnen Animal Freedom

Links binnen Animal Freedom

Links buiten Animal Freedom

Als mensen op het dier zijn uitgekeken, worden de dieren óf gedood (vis door de wc spoelen), óf uitgezet (schildpadden, konijnen) wat meestal ook betekent dat het dier dood gaat, aangezien zij niet aangepast zijn aan het leven in de vrije natuur. Wanneer dieren bij de mens opgroeien worden zij afhankelijk van de mens. Zij weten vaak niet hoe en waar ze zelf voedsel moeten zoeken. Als ze "geluk" hebben, worden ze naar het dierenasiel gebracht.