Ben je dierenliefhebber en nog lid van Vogelbescherming Nederland of Natuurmonumenten?

Zeg dan nu je lidmaatschap per direct op!

Wij doen het niet graag en gauw, maar nu Vogelbescherming Nederland en Natuurmonumenten akkoord zijn gegaan met de door de Ganzen-8 getekende overeenkomst om de komende periode iedere zomer meer dan 100.000 grauwe ganzen in de zomer te doden, en willen dat de rijksoverheid en de provincies deze overeenkomst gaan naleven roepen wij dringend iedere dierenvriend op om zijn lidmaatschap per direct gemotiveerd schriftelijk op te zeggen. Ook roepen wij iedere dierenvriend dringend op om zijn hart te laten spreken en deze noodoproep voor de ganzen snel door te sturen via email, twitter, hyves en facebook.

Op www.comitedierennoodhulp.nl vind je eveneens deze gehele oproep.

Wie werkelijk van de natuur en dieren houdt wil niet meedoen aan het onnodig doden van onschuldige dieren die in de natuur thuishoren. En wie een dier een eigenwaarde toekent wil zeker niet dat exoten en boerenganzen geheel vogelvrij verklaard worden. Vogelbescherming Nederland is haar naam niet langer waardig nu zij het op een akkoordje heeft gegooid met de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging en de andere deelnemende organisaties in de Ganzen-8. Vereniging Natuurmonumenten liet al eerder zien dat zij de natuur niet de natuur laat maar liever schietgrage jagers de ruimte geeft om onrust te zaaien in haar natuurgebieden.

Behalve dat het buitengewoon wreed is zal het massaal doden van de ganzen niet tot een structurele verlaging van de populatie leiden. Ganzen kunnen zich relatief snel voortplanten. Zolang er niets aan de omstandigheden met betrekking tot broedmogelijkheden en voedselaanbod wordt gedaan, zullen daardoor dode ganzen gewoon vervangen worden door nieuwe. In een gezamenlijk persbericht zeggen deze twee zogenaamd vogel- en natuurminnende organisaties trots te zijn op het resultaat van de overeenkomst. Het afknallen van ruim 100.000 grauwe ganzen vinden ze van lef getuigen omdat ze daarmee hun nek uitsteken. Ze zeggen de pijn te voelen van de maatregelen. Helaas is niets minder waar; deze organisaties zullen geen greintje pijn gaan voelen. In tegenstelling tot de ruim 100.000 ganzen, waarvoor zij het noodvonnis hebben getekend. Doordat ganzen zeer hechte banden met elkaar hebben gaan ook de ganzen waarvan de partner wordt doodgeschoten een moeilijke en verdrietige tijd tegemoet.

Het is ongelofelijk dat De Vogelbescherming en Vereniging Natuurmonumenten deelnemen aan een coalitie Ganzen-8 waaraan ook de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging deelneemt en klaarblijkelijk de dienst uit maakt. Het massaal doden van ganzen heeft niets met het duurzaam omgaan met de ganzenpopulatie te maken en met het zogenaamde uitgangspunt van het akkoord dat Nederland een echt ganzenland is en dat zij er welkom zijn, zoals gesuggereerd wordt door de Ganzen-8. Waarom zit er in deze Ganzen-8 die de overheid adviseert geen enkele dierenorganisatie die zich werkelijk met de belangen van de individuele dieren bezighoudt, maar wél de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging?

Wil je meer informatie lezen over het zinloze doden van meer dan honderdduizend ganzen ga dan naar https://www.faunabescherming.nl

Comité Dierennoodhulp
Werkgroep Park en Fauna
Stichting Rechten voor al wat leeft

Contactgegevens voor het gemotiveerd opzeggen van je lidmaatschap:

Vogelbescherming
Postbus 925
3700 AX Zeist
T 030-693 77 99

Natuurmonumenten
Postbus 9955
1243 ZS 's-Graveland
T 035-655 99 33

Naar onze reactie op de actualiteit Smartphone versie met overzicht belangrijkste artikelen op deze site