Test het op deze pagina!

Mensen die psychisch gezond zijn, zijn in balans. Wanneer je ziek bent, ben je lichamelijk uit balans. Gezondheid is een vorm van vrijheid. Het is niet gezond wanneer je niet liefdevol met anderen kunt omgaan. Vrijheid en liefde zijn twee zeer belangrijke aspecten aan een psychologisch gezonde balans. Het derde aspect, dat wij belangrijk vinden is, is kwaliteit. Met name de kwaliteit van het leven van een dier voor zijn dood, is een belangrijk onderwerp op deze site.

Zijn mensen uit balans op één van de aspecten "vrijheid, kwaliteit en liefde" dan wordt hun persoonlijkheid gekenmerkt door een extreme eigenschap. Is iemand bijvoorbeeld bijzonder gesteld op zijn vrijheid, maar heeft hij geen liefdevolle aandacht voor de mensen en dieren die te maken hebben met de gevolgen van zijn gedrag dan kan zo'n iemand hebzuchtig genoemd worden. Zo heeft elk van de drie aspecten in combinatie met het missen van één of meer van de andere aspecten een bepaald en opvallend kenmerk. Deze zeven kenmerken zijn "hebzucht, onmatigheid (vraatzucht), wraakzucht, jaloezie, luiheid, ijdelheid (trots) of lust(verslaving)", toevallig ook de benaming van de zeven (hoofd)"zonden". Door Ola waren deze termen in 2003 nog verbonden aan een ijs-reclame voor zeven soorten Magnums. Nu zijn we bij Animal Freedom niet zo bijbelvast of dogmatisch, maar we vinden dat een psychologisch gezonde balans mensen, maar ook dieren ten goede komt. Dit vanuit de gedachte dat psychisch gezonde mensen gezond met anderen en dus ook met dieren omgaan. Wie goed doet, goed ontmoet. Wat je niet goed doet, wordt van oudsher "zonde" genoemd. Niemand is helemaal verstoken van "zondige" kenmerken. Dat is ook niet erg, zolang het maar niet extreem is. Het is niet voor niets dat Ola met deze "zonden" reclame maakt. Net zoals voor ijs geldt, geldt "zolang je niet overdrijft, is er niets aan de hand". Houd je niet zo van bijbelse termen, lees dan voor de zeven zonden: "libertair, promiscue, anarchistisch, passioneel, onverschillig, steriel en afhankelijk".

Hoe zit dat met jouw balans? Vind het uit met deze test.

De test bevat een aantal stellingen. Vink alle stellingen aan waar je het mee eens bent.
Je kunt het scherm zo omlaag scrolen dat je kunt zien hoe jouw antwoorden bijdragen aan de uitslag.
Begin test.

De test levert gelukkig niet altijd een hoge score op voor 1 van de 7 hoofd"zonden". Vaak scoor je op alle "ongezonde" kenmerken een beetje. Het heeft alleen zin om naar de uitslag te kijken wanneer je alle stellingen beantwoord hebt. De laatste vier regels geven een indruk over in welke mate wij denken dat jouw persoonlijkheid in balans is.

In het volgende schema laten we zien wat de kenmerken zijn van iemand die niet in balans is op "vrijheid, kwaliteit en liefde".

vrijheid kwaliteit liefde kenmerk "7 hoofdzondes:"
+ + + in balans -
+ + - egoïstisch/libertair 1 hebzucht
+ - + losbandig 2 onmatigheid (vraatzucht)
+ - - aggressief anarchistisch 3 wraakzucht
- + + obsessief passioneel 4 jaloezie
- - - onverschillig 5 luiheid
- + - megalomaan 6 ijdelheid (trots)
- - + afhankelijk 7 lust(verslaving)

Wil je meer weten over wat wij een gezonde balans vinden en wat dit met dieren te maken heeft, klik dan hier.