Homepage
Nederlands

Vissen trekken onbeschadigd door visgemaal

Een visvriendelijk gemaal

Aan de Meerweg in Haren (Gn) is een visvriendelijk gemaal gebouwd: gemaal de Oude Aa. Vissen kunnen vaak niet vrij door een gemaal zwemmen zonder beschadigd te raken door de gemaalpompen. In gemaal de Oude Aa is nu een vispassage gebouwd die werkt met een licht- en buizensysteem. Het licht voorkomt dat vissen in de gemaalpompen terecht komen. Het buizensysteem om de gemaalpompen heen zorgt ervoor dat de vissen onbeschadigd door het gemaal zwemmen. Iets wat in de wereld nog niet op deze manier is toegepast. Met het gemaal en de nieuwe vispassage wil het waterschap een veilige visvriendelijke weg voor vissen maken. Het doel is dat vissen die van het ene gebied naar het andere gebied trekken geen hindernissen meer ondervinden.

Vismigratie

Een aantal vissoorten trekt van zout naar zoet water om zich voort te planten. Nu zijn er vele gemalen, dijken, stuwen en sluizen gebouwd voor het beheersen van de waterstand en voor het beschermen van de mensen tegen hoge waterstanden. De vissen kunnen daardoor niet meer op een natuurlijke manier naar hun paaiplaats zwemmen. Het waterschap helpt de vissen daarbij een handje met vistrappen, vispassages en visvriendelijke gemalen. Ondanks alle huidige visvriendelijke methodes raken er toch veel vissen beschadigd in de huidige gemalen door het gebruik van visonvriendelijke pompen. De techniek in de nieuwe vispassage biedt hierin uitkomst.

Ecologie

Vissen hebben een belangrijke rol in de voedselketen. Ze eten en worden gegeten. Vissen zelf staan weer op het menu van vele vogels. De toestand van het water wordt mede aan de hand van de visstand beoordeeld. Een gezonde visstand draagt bij aan het natuurlijke evenwicht in het water. Vissterfte in gemalen kan het bereiken van een goede waterecologie in de weg staan. Het gemaal en de nieuwe vispassage zijn onderdeel van de ecologische verbindingszone van de Drentsche Aa. Deze veilige visvriendelijke weg naar zee in ons watersysteem is onderdeel van de oplossing van de vismigratieproblematiek van waterschap Hunze en Aa's.
Bovenstaande is een deel van een persbericht van Waterschap Hunze en Aa's, www.hunzeenaas.nl.

logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog