Zum Homepage

Türkçe-Nederlands-Deutsch-Español-Português-English

Stiftung Animal Freedom 'in sitesidir

Animalfreedom hayvanları kurtarmak için değil, insanların hayvanlar üzerine dair eski fikirlerini değiştirmek için uğraşmaktadır. Bizim görüşümüzce biyo endüstrisinden ne çiftçilerin, ne hükûmetin, ne tüketicilerin nede çevrenin eline bir şey geçmemektedir. Biyo endüstrisi dış piyasalarda tamamen ticarileşmiştir. Bu haksız olan bir rekabettir.

Bizim görüşümüzce her hayvanın hür bir şekilde kendi tabiatınca hareket etmesi temel hakkıdır. Hürriyet insanlara mahsus olan bir temel haktır. Maalesef hayvanlar (daha) bu hakka yasal bir şekilde sahip değillerdir.

Animal Freedom 'ın sitesidir. Animalfreedom "global düşün, yerel hareket et" düşüncesiyle, sadece şiddetsiz ve yasal olan, hayvanların yaşam tarzına pozitif bir şekilde katkıda bulunan inisiyatifleri desteklemektedir.
Küreselleşme insanların, hayvanların vede çevrenin sınırsız sömürüsüne ruhsat değildir.

Biz, biyo endüstrisine dair gelişmiş olan ve pratikte kullanılan yanlış düşünceler üzerine yüzlerce yazılar yazıyoruz. Biz bu şekilde değişik ve daha iyi olan yolların olduğunu göstermek istiyoruz.