Homepage
Norsk-Nederlands-English-Español-Português-Deutsch-Français

Respekt er mellomgrunnen mellom avstand og engasjement

Respekt er mellomgrunnen mellom avstand og engasjement

Det er kombinasjonen av medfølelse og å holde tilstrekkelig avstand. Respekt, både mellom mennesker og for dyr, utgjør et spenningsfelt mellom å være opptatt og å holde den rette avstanden. Hos Animal Freedom defineres respekt som dette spenningsfeltet, der det innebærer å være engasjert ("kjærlighet") samtidig som man opprettholder den nødvendige avstanden. Å se godt, men ikke røre. Å verdsette, men ikke klamre seg til. Respekt består av to separate elementer som må balanseres samtidig. Å komme for nær er ikke riktig, og å holde for mye avstand er heller ikke riktig. Når man er for opptatt av den andre, kan det virke kvelende, og når man mangler medfølelse, er det heller ikke riktig. Det som gjør det enda vanskeligere for barn å vise respekt er at voksne sjelden forklarer hva det betyr å vise respekt. Fra foreldrenes strenge tone når de sier "ha for engangs skyld litt mer respekt!" skal et barn slutte at budskapet er at man ikke kan gjøre og si hva man vil. Hva man egentlig skal gjøre, blir nesten aldri forklart når det gjelder respekt, noe som gjør det vanskelig å lære.
Bære dyr eller holde dem på avstand?
Mennesket er verdens mektigste dyr. Når mennesket ikke setter grenser for seg selv og andre, har verken dyr (for eksempel i husdyrbruk) eller natur noe rom for å leve. Ved å sette grenser er det viktig å konkretisere det som er uønsket og å holde ønsket oppførsel så åpen som mulig. Kjærlighet og frihet egner seg til å bli definert negativt, det vil si å være konkrete om hva de ikke er. Freedom (og kjærlighet) definert, er frihet nektet. Fordi verken mennesker eller dyr naturlig aksepterer at regler gjelder dem også, må respekt bli på en måte tvunget frem. Tidligere ble respekt tvunget frem gjennom (sportslige) kamper. Dette er også måten dyr bruker for å etablere en intern hierarki som de deretter respekterer. Men så snart et dyr viser tegn til svakhet, gjenopptas kampen for å klatre i hierarkiet.
Tvang fører derfor midlertidig til respekt og vekker motstand (underjordisk og tålmodig). Det ville vært bedre hvis mennesker viste respekt for dyr av seg selv. Respekt bør føre til en sunn balanse som ikke lenger er resultatet av like motkrefter. Det blir enda bedre når mennesker søker denne balansen ut fra en positiv vilje og ikke bare fra økonomiske overveielser. Derfor er det interessant at mennesker selv utvikler kjærlighet for alt som lever. Det er et positivt menneskesyn, men det må ikke være naivt. Det er ikke slik at det går bra av seg selv når mennesker får muligheten til å vise respekt. Det tolereres for mye på grunn av likegyldighet.
Tar du med deg dyr hjem eller liker du dyr utenfor?
Tar du med deg dyr hjem eller liker du dyr utenfor? Det ville vært best hvis mennesker så mye som mulig satte dyr i stand til å klare seg i naturlige omgivelser. En økologisk hovedstruktur er optimal for dette formålet, fordi dyr kan vandre til andre habitater når de blir tvunget til det av overbefolkning eller mangel på mat. Når det ikke drives jakt på dyr for fornøyelsens skyld eller for å tilfredsstille egeninteresse, vil dyr i naturen lære å betrakte mennesket som en skapning som ikke utgjør noen trussel mot deres frihet. Først da kan det oppstå en ekte møte mellom menneske og dyr, og ekte respekt kan bli vist. Resultatet vil alltid være at hver går sin egen vei. På samme måte som i ekte kjærlighet, blir kontakten og respekten for friheten opplevd og utvekslet i frihet. Et bilde er et minne som viser mer respekt enn en jakttrofé.

Tips for ditt språkområde

De fleste av våre artikler er skrevet på nederlandsk. Vi inviterer deg til å utforske den nederlandske sitemapen og bruke oversettelsesfunksjonen til Google Translate. På denne måten kan du lese vår melding om dyrs rettigheter, innvendinger mot intensiv husdyrhold og andre emner på ditt eget språk.
Her er URL-en som oversetter sitemapen for deg.
https://animalfreedom-org.translate.goog/paginas/zoeken/sitemap.html.


logoAnimal Freedom Foundation.
Forfatter .

Våre hovedartikler i en bok, via en oversikt eller på en egen nettside.

Tilbake til toppen

Privacy statement.