Homepage

Smartphone version with the most important articles in English summarizedNorsk-English-Nederlands-Deutsch-Polski-Russian

Animal Freedom: et portal for dyrevelferd, dyrerettigheter og sunn mat

Animalfreedom frigjører ingen dyr, men prøver å bevege mennesker til å slippe fastslåtte tanker om uetisk bruk av dyr. Vi tror at bønder, styresmaktene, konsumenter og dyr og miljøet (klima) ikke har fordel av industrialisert landbruk i lengda. Det har blitt til et middel og mål for å tjene penger på utenlandske markeder. Det er uærlige og rivende konkurranse. Animalfreedom er nettsida til Stiftelsen Animal Freedom. Se "Nyheter” her oppe for de siste tilføyelser. Vi støtter bare ikke-voldelige, lovlige og positive tiltak, med som utgangspunkt tanken "think global, act local”. Globalisering skal ikke være et fribrev for grenseløs utnyttelse av mennesker, dyr og miljø.

Det å respektere har alt å gjøre med å ta vare på ens egen og andres grenser på frihet.  Det er for alle dyrs skyld at det erkjennes i loven at det er en rettighet at dyr har friheten til å vise sin naturlige atferd. Frihet er en rettighet for mennesker, noe som dyr offisiell ikke har (ennå).

Vi skriver i mange hundrede artikler om grunnen til opphav og tilstanden av misforholdene i og omkring industrialisert landbruk (se  også på bilder og korte videoklippet). Vi gir forklaringer og kommer med tiltrekkende og holdbare løsninger.

Author: Bert Stoop
This page describes one aspect of the influence that man has on the quality of life of an animal.
We wish to promote the (in other countries as well) growing of awareness, that freedom is also important for an animal. An animal is not a thing, but a being that has the right to quality of a natural way of life. The quality of the whole is greater than the sum of its parts.
If you appreciate our site, then please help spreading the articles, like via social media.
If you wish to support us, a donation is welcome. Click here for our goals.
Version for smartphones with overview of the most important articles on this site

Read more?