Homepage
Norsk-Nederlands-English-Español-Português-Deutsch-Français

Den sentrale betydning av frihet for rettigheter og respekt

Respekt for dyr, hva innebærer det i praksis?

I den engelske ordboken "Longman Dictionary of Contemporary English" defineres respekt blant annet som "å være forsiktig med å gjøre noe mot noens ønsker".
I van Dales nederlandske ordbok står det under "å respektere"...
  1. Å vise respekt (for) => å ta noen på alvor.
  2. Å behandle (en sak) med ærbødighet => å vise ærbødighet.
  3. Å vise ærbødighet for vedtekter => å følge dem.
Det virker så lett: å ta noen på alvor. For dyr gjelder i tillegg at det sies om dem at de har vesentlig verdi. Hva innebærer da "respekt for dyrets vesentlige verdi" eller "hvordan kan vi kjenne til dyrets ønsker"? Spør 100 mennesker om de har respekt for dyr, da vil alle svare ja. Ber de samme menneskene om å gi en definisjon av respekt, og mange vil ikke komme videre enn om skrivelser som ligner opplysningene i van Dales ordbok. Men når du forelegger 100 situasjoner, som veksler i hvilken måte dyr blir brukt, så skal du finne enighet om menneskets oppførsel viser respekt eller ikke. Et eksempel: er det å hogge nebbene på høns for å unngå aggressiv pikking en ytring av mangel på respekt for høna?
Det er en krenking av dyrets kroppslige integritet, men hvor alvorlig er det? Eller er det å klippe grisehaler for å unngå at grisene biter av hverandres haler når de blir større en mangel på respekt for det unge dyret? Ordet respekt brukes altfor lett, men er ingen rettesnor for mange for å komme til likelydende avgjørelser i omgangen med dyr. Derfor et forslag om å definere "å respektere" som "å ligge mellom å være opptatt og å holde nok avstand". Liksom i etikette handler det om å vise interesse for den andre, men ikke å spørre alt mellom himmel og jord. Det å respektere har alt å gjøre med å ta vare på ens egen og andres grenser på frihet. Gi andre, også dyr, nok rom til å være seg selv. I tilfellet av landbruksdyr: gi dyr den omgivelsen der de også har muligheter til å oppføre seg på en naturlig måte. Gi et dyr rom til å rote i en havnehage, da er det heller ikke nødvendig å klippe dyrets hale eller nebb.

Frihetens sentrale betydning

Når vi ser på vårt rettssystem, prøver vi å tilpasse rett på frihet på mennesker selv. I de viktigste og første 17 lovparagrafene som vår nederlandske grunnlov kjenner, de klassiske menneskerettighetene, forsøkes det å garantere rett på frihet til alle mennesker på like måte. Den som leser paragrafene og forestiller seg at vi tillegger like rettigheter til dyr, vil se at noe lignende er godt mulig. Vi trenger bare (i romsligere grenser enn nå) å la dyret være fritt. Når et dyr ikke har lov til å oppføre seg naturlig og fritt, da er det, til tross for god pleie, en form for dyremishandling. Det faktum at avlspurker blir lagt i korte lenker i måneder, er et skrekkelig eksempel på krenkelse av deres bevegelsesfrihet. I nederlandske paragraf 15 i grunnloven står det at "unntatt ved de tilfeller som bestemmes i loven, skal ingen miste sin frihet".
Hvilken forbrydelse har en avlspurke begått at den må leve med for mange dyr i et lite, usunt rom? Det fører, liksom hos mennesker, til kjedsomhet og aggresjon. Et annet eksempel: i nederlandske paragraf 11 i grunnloven beskrives lov på kroppslig integritet. Det å trekke eller klippe tenner, eller å kastrere ung.

Tips for ditt språkområde

De fleste av våre artikler er skrevet på nederlandsk. Vi inviterer deg til å utforske den nederlandske sitemapen og bruke oversettelsesfunksjonen til Google Translate. På denne måten kan du lese vår melding om dyrs rettigheter, innvendinger mot intensiv husdyrhold og andre emner på ditt eget språk.
Her er URL-en som oversetter sitemapen for deg.
https://animalfreedom-org.translate.goog/paginas/zoeken/sitemap.html.


logoAnimal Freedom Foundation.
Forfatter .

Våre hovedartikler i en bok, via en oversikt eller på en egen nettside.

Tilbake til toppen

Privacy statement.