Animalfreedom frigjører ingen dyr, men prøver å bevege mennesker til å slippe fastslåte tanker om uetisk bruk av dyr. Vi tror at bønder, styresmaktene, konsumenter og dyr og miljøet (klima) ikke har fordel av industrialisert landbruk i lengda. Det har blitt til et middel og mål for å tjene penger på utenlandske markeder. Det er uærlige og rivende konkurranse.   Animalfreedom er nettsida til Stiftelsen Animal Freedom. Se “Nyheter” heroppe for de siste tilføyelser. Vi støtter bare ikke-voldelige, lovlige og positive tiltak, med som utgangspunkt tanken “think global, act local”. Globalisering skal ikke være et fribrev for grenseløs utnyttelse av mennesker, dyr og miljø.
     

Det å respektere har alt å gjøre med å ta vare på ens egen og andres grenser på frihet.  Det er for alle dyrs skyld at det erkjennes i loven at det er en rettighet at dyr har friheten til å vise sin naturlige atferd. Frihet er en rettighet for mennesker, noe som dyr offisiel ikke har (ennå).

 

Vi skriver i mange hundrede artikler om grunnen til opphav og tilstanden av misforholdene i og omkring industrialisert landbruk (se  også på bilder og korte videoklipper). Vi gir forklaringer og kommer med tiltrekkende og holdbare løsninger.