Elk dier heeft behoeftes, gevoelens en rechten. Diens recht op vrijheid kan niet worden weggenomen of verleend. Helaas realiseren te weinig mensen dit.
Zolang dat nog niet in de grondwet is vastgelegd, helpt het dieren dat meer mensen zich dit perspectief bewust worden.

 

Vrijheid is een grondrecht voor mensen en veel wetten zijn daarop gebaseerd. Op deze site werken we vrijheid als grondrecht voor dieren uit in al haar samenhangende aspecten (zie opinie in het linkermenu). We reiken aan wat het oplevert om grondrechten van dieren serieus te nemen en hoe het onnodig leed voorkomt.

 

Onze reactie op de actualiteit op het weblog en op Facebook zijn:

 

 

U kunt op onze site lezen hoe u (zelf) aan vrijheid voor dieren kunt bijdragen (zie linker menu: Informatie).

We schrijven over de misstanden in en rond de bio-industrie, honden doorfokken, rituele slacht, roofvogelvervolging etc..
We dragen aantrekkelijke oplossingen aan, b.v. vegetarische (barbecue- en Kerst)recepten.

In het verdedigen van het exploiteren van dieren wordt veel onzin verkocht. Klik hier om deze te herkennen en een weerwoord te hebben op drogredenen.

Animal Freedom is een uitgebreide site, zie voor een overzicht onze sitemap of de beschrijving van de inhoud. Er zijn foto's en korte video-fragmenten). Dit artikel is de kern van het verhaal.

Dit icoontje staat bij een artikel waarin een videofragment is te zien
U vindt ons op Facebook en kunt daar reageren of via de mail.
Vier keer per jaar verschijnt het contactblad van de stichting Rechten Voor Al Wat Leeft.