Onderstaande opinie-artikelen over de omgang met dieren in de bio-industrie geven de problemen weer. Daarnaast geven we verklaringen voor de manier waarop veehouders met hun dieren omgaan en dragen we oplossingen aan voor een economie en bedrijfsvoering die minder dierenleed oplevert.

     
Problemen
5 zeer verschillende bezwaren tegen de bio-industrie
Dieren in onze wereld en mensen uit de derde wereld als moderne slaven
De veevoederindustrie als stille kracht achter de schermen van de bio-industrie
De nadelen van de te grote bio-industrie in Nederland
De intensieve veehouder heeft de meeste schuld
De regering hanteert een vertragingstactiek waarvan het dier slachtoffer is
Wat vertraagt verbeteringen in het dierenwelzijn?
Biotechnologie heeft wat te verbergen
Nutteloze drank als melk wordt op oneigenlijke manier tot functioneel voedsel gemaakt
Hoe langzaam de liefde uit de veehouderij verdween
Verklaringen
Hoe kon bio-industrie ontstaan en kan de bio-industrie worden tegengehouden?
Bio-industrie is topsport is waanzin
Uitbuiting van dieren gebeurt op kosten van de belastingbetaler
Leidt schaalvergroting tot minder dierenwelzijn?
De intensieve veehouderij helpt het imago van boeren om zeep
Hoe denkt een intensieve veehouder (over zijn toekomst)?
 
Verklaringen

Wat is de strategie van de bio-industrie bij het verleiden van de consument?

Mag een veehouder een vergoeding vragen voor het weiden van een koe of voor natuurlijk weidebeheer?
Is biologische veehouderij wel zo veel beter dan de reguliere veehouderij?
Export van vlees vergroot de consumptie van onverantwoord geproduceerd vlees
Het nalaten van controle op het internationale handelsverkeer leidt tot criminele toestanden
Compromissen sluiten of radicaal actievoeren? een prisoners dilemma!
Is Nederland verziekt?
Oplossingen
Op weg naar een duurzame samenleving: meten is weten
Vaccineren tegen MKZ en andere veeziektes of niet?
Weg met de uitvoer van dierlijke producten, koopt ecologische waar uit eigen land
Gezond en diervriendelijk voedsel hoeft geen extra geld te kosten
Sluit grenzen voor vlees en zuivel
Hoe en waardoor zal de bio-industrie verdwijnen?
Wat zou ideaal zijn voor het lot van dieren in de veeteelt in Nederland?
Verbeter de wereld, begin (ook als land) bij jezelf!
     

Weblogs over bio-industrie: