We werken aan bewustwording van mensen over de onvrije situatie van dieren. We vinden het belangrijk om daarbij een goed onderscheid te maken tussen informatie en opinie, vandaar de indeling van het linkermenu.
Onze site is omvangrijker dan je denkt. Wanneer je iets zoekt over een bepaald onderwerp, voer jouw steekwoord(en) in bij ons zoeksysteem en vindt ook resultaten van verwante sites.

De laatste toevoegingen op het weblog zijn:

 
Onderwerpen
Wat heeft Animal Freedom te bieden?
Waarom is de site opgericht?
Over welke dier(en)misbruik hebben we het eigenlijk?
Wie vormen Animal Freedom?
Inhoud site beschikbaar als boek
Waar vind ik e-mail, tel/faxnummers, gironummers, statuten, enz.?
Steun ons!
Tips over de leesbaarheid, lettergrootte, printen en navigeren op de site
Sitemap: een plattegrond van Animal Freedom
Een overzicht van beweringen (stellingen) die op de site worden verdedigd
Verantwoording van inhoud en vorm van Animal Freedom
Ons privacy beleid
Animal Freedom is voor iedereen
Kan ik wat doen voor of meedoen met Animal Freedom?
Wie hebben er meegeholpen om te vertalen?

Door de opkomst van de sociale media als Facebook en Twitter en het webloggen zijn onze reacties op actuele ontwikkelingen vooral daar te vinden. Het overzicht houden we op onze site.

Zie de laatste bijdragen op "Facebook"
en op het weblog. Tweets vindt u op de homepage.

  Onze energie wordt verder niet gericht op groei van het aantal artikelen, maar op uitbreiding naar andere taalgebieden. Samenwerking met vrijwillige vertalers en reacties van onze bezoekers zijn daarom belangrijk. Liever kwaliteit dan kwantiteit en zo zou het voor dierenlevens ook moeten gelden.
homepage

De homepage biedt achtergrondinformatie over de stichting, de site en hun doelen.

Informatie

Concrete dierenrechten, foto's, video's, cijfers over (misstanden in) de intensieve veehouderij en van het vleesgebruik, schandalen, literatuur, recepten voor barbecue en kerstdiner. Ecologische HoofdStructuur, feiten, achtergronden van de intensieve veeteelt, gezond voedsel, suggesties voor eigen deelname aan acties, stand van zaken van de vergunningaanvragen door Groningse bio-industriëlen en rechtszaken daartegen, maar ook uit de rest van het land.
Voor de jeugd die een en ander in simpele taal uitgelegd wil hebben, worden een aantal vragen beantwoord, bijv: "mag je een dier doden?".
Voor visueel ingestelden maakten we een overzicht van de diverse manieren waarop we (misstanden in het leven en de dood van) het dier op onze site in beeld hebben gebracht.
Boeken over de situatie van dieren in de bio-industrie of over dierenrechten kunt u vinden via onze link naar het assortiment van bol.com.

Opinie Alle artikelen uit deze sectie zijn afkomstig van schrijvers verbonden aan Animal Freedom en geven een opinie weer.
Ze gaan over vrijheid als basis voor dierenrechten; opinieartikelen over onze houding en gedrag tegenover dieren (verdieping en nuancering) en wat er met de bio-industrie moet gebeuren: namelijk vervangen door diervriendelijke, kleinschalige en ecologische veeteelt, zonder export. Ook proberen we de mythe van de noodzaak van eten van vlees en zuivel en het proefdiergebruik te ontkrachten.
Hebben dieren rechten? Waarom wel en waarom niet? Worden er tijdens de islamitische offerfeesten niet (ten onrechte) veel te veel dieren geofferd?
Is het houden van huisdieren altijd en alleen maar goed? Krijgen goudvissen wel voldoende ruimte? Waarom komen zo weinig mensen op voor dieren in de bio-industrie? Kan dat niet effectiever?
Dit zijn slechts een deel van de opinieartikelen, verder:
(rammelende) argumenten "voor" en "tegen": drogredenen rond dierenrechten, bio-industrie, proefdieren, (geen) vlees eten en plezierjagen. Daarmee willen we een steun zijn voor iedereen, die wel eens het gevoel heeft dat anderen oneigenlijke argumenten gebruiken, maar die het moeilijk vindt de vinger op de zere plek te leggen. Ook spreken we de politiek op haar verantwoordelijkheid aan.
Wij vinden het rekening houden met dieren een kwestie van beschaving en psychische volwassenheid. Vandaar artikelen over innerlijke bevrijding en hoe een gezonde samenleving eruit ziet. Ook degenen die geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en om daarmee verwante redenen rekening willen houden met de gevolgen van hun gedrag voor dieren hebben wij een aantal artikelen.
Op basis van de boodschap van elk opinieartikel zijn stellingen geformuleerd die samen daarvan een impressie en een overzicht geven: problemen, informatie en oplossingen.
Reactie

Persoonlijke verhalen van allerlei externe actievoerders achter hun beslissing om actief wat te doen voor dieren.
In de rubriek column worden treffende columns uit de media overgenomen. Veel journalisten, schrijvers, onderzoekers, paragnosten en experts op diverse vakgebieden hebben een bijdrage in de vorm van een artikel geleverd.
We reageren op actuele ontwikkelingen via ons weblog en via Facebook.

Zoeken Door de structuur van de site met menu's zijn zaken gemakkelijk te vinden. Gebruik (als het zoeken via de menus je te lang duurt) de zoekfunctie onder "zoeken" om de onderwerpen, recepten en documenten op Animal Freedom en andere sites te vinden.
Recepten

Kookcursus zonder vlees en zuivel in Groningen. We geven een recept als voorbeeld van wat je daar kunt leren.

Overig De belangengroep RECHTEN VOOR AL WAT LEEFT.
     

Waarom is de site opgericht?

Animal Freedom heeft een uitgesproken mening over wat het uitgangspunt ten aanzien van dierenrechten zou moeten zijn, namelijk recht op vrijheid om natuurlijk gedrag te vertonen. Ten onrechte schromen veel dierenrechtenactivisten van dit argument optimaal gebruik te maken. Door de hang naar ongebreidelde economische groei is er onvoldoende ruimte en aandacht voor dieren. We vinden dat een grens moet worden gesteld aan alle vormen van omgang met dieren, waarbij dit grondrecht op vrijheid wordt geschonden. Mensen die deze grens overschrijden zouden strafbaar moeten zijn.
De mogelijkheid van export stimuleert de intensieve veehouderij. Wij vinden het immoreel om een overschot aan dieren te houden onder deplorabele omstandigheden.
Zie voor meer informatie: de doelen van Animal Freedom en de opiniepagina.

   

Over welk dier(en)misbruik hebben we het eigenlijk?

Dier(en)misbruik heeft verschillende oorzaken en vindt plaats op de volgende terreinen:

in de (verborgen) bio-industrie oftewel intensieve veehouderij voor voedsel en bont.

tijdens dagenlange internationale veetransporten

in de amusement (stierenvechten, soms in de dierentuin of circus), klik hier voor een overzicht van vermaak met dieren

bij dierproeven

in de sport: bijvoorbeeld doping bij paarden en de hengel"sport".

soms bij huisdieren (pedagogische drogredenen en bij exoten)

in de plezierjacht

Voor de dieren genoemd bij de eerste categoriŽn geldt dat zij niet in de gelegenheid zijn en niet vrij zijn om hun eigen natuurlijke gedrag te vertonen. Daarnaast spreekt alleen al het woord "plezierjacht" tegen zichzelf. 

Alle dieren (overal in de wereld) hebben recht op vrijheid, maar in de bio-industrie en de farmaceutische industrie in ons land worden de rechten op zo'n grote schaal met voeten getreden, dat deze 450 miljoen Nederlandse dieren allereerst onze aandacht krijgen op Animal Freedom. De overige organisaties steunen we zoveel mogelijk.

 

Animal Freedom is voor iedereen

Onze boodschap dat "dieren, net als mensen, recht op vrijheid hebben", is iets wat iedereen aangaat: jong en oud, eenvoudig of geleerd, beleidsmakers en actievoerders, vegetariërs en vleeseters, (on)gelovigen, allochtonen (in binnen- en buitenland) en autochtonen. Of je nu wel of niet zelf dagelijks met dieren omgaat, het gaat erom of je dit grondrecht van mensen en dieren respecteert. Als je een ouder bent met kinderen en je schaft een huisdier aan als "noodzakelijk in/voor de opvoeding", dan heb je Animal Freedom niet begrepen.
De zaak van dieren mag je onverschillig laten, maar vlees eten uit de bio-industrie is immoreel, daar willen we heel duidelijk in zijn. Het doden van dieren mag je onverschillig laten, het opsluiten van dieren in kleine kooitjes wijzen we af.
Je kunt je hele leven wijden aan dieren of geen enkele seconde, beide situaties kunnen duiden op een goede houding tegenover dieren, het kan ook duiden op iets ongezonds. Wij willen daar over schrijven, abstract of heel persoonlijk, omdat we denken dat dieren er mee gebaat zijn wanneer wij mensen er helder over zijn wat echt belangrijk is en waar een grens wordt overschreden, die niet overschreden mag worden.
Animal Freedom is voor iedereen die zich legaal en geweldloos voor dieren inzet (empowerment).
We geloven in de kracht van het woord, maar iedereen die zich beroept op oncontroleerbare bronnen ("gene zijde", channeling, mediums, God) daar wordt wel naar geluisterd maar wordt niet slaafs gevolgd. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Wij denken het liefste zelf en hopen dat onze bezoekers dat ook doen. Wij vinden het Hogere alleen relevant wanneer het letterlijk te volgen is. Inspiratie moet niet benevelend werken, we blijven liever nuchter.
We weten dat (bio-industrie)dieren door mensenhanden lijden, dag na dag. Wij willen iedereen uitnodigen om mee te helpen de verziekte relatie tussen mensen en dieren te herstellen tot een respectvolle relatie.

Serieuze suggesties voor aanpassing en aanvulling van teksten op de site zijn welkom. Uiteraard behoudt de redactie zich het recht voor om te beoordelen of de suggesties daadwerkelijk verduidelijken en overgenomen kunnen worden.

 

Kan ik wat doen voor of meedoen met Animal Freedom?

Het gaat ons om vergroten van bewustzijn over de gevolgen van ons gedrag voor dieren. We willen dierenleed helpen voorkomen.
Naast wat je zelf kunt doen voor dieren, kun je Animal Freedom steunen op de volgende manieren:

  1. door mee te helpen stukken te vertalen in Engels, Spaans, Portugees, Duits, Italiaans, Russisch of Frans. Ben je thuis in één van deze talen of een andere veel gebruikte taal, meld je aan als vrijwilliger om die stukken die je onderschrijft, te vertalen. Wie op dit moment bezig is een artikel te vertalen, lees je onderaan deze pagina.
  2. schroom niet om ons een mail te sturen over zaken waar je het niet mee eens bent of waar je op wilt reageren: vragend, instemmend of afkeurend. We reageren graag en snel. We helpen eventueel met formuleren. Aan de andere kant, wanneer je vindt dat iets anders (of simpeler) geschreven kan worden, dan zijn jouw suggesties welkom.
  3. je kunt de Stichting financieel steunen. Waarvoor we uw steun vragen, leest u hier. Donateurs die ons tot nu toe hebben gesteund, danken we hierbij van harte! Wat we doen met jouw steun in het vergroten van bewustzijn waar dieren recht op hebben kun je dagelijks zien op Internet.
  4. laat ons via Facebook een advertentie plaatsen om een van onze pagina's te promoten die u belangrijk vindt. Geef bij de donatie via Geef.nl onder "punt 4 Laat een bericht achter" aan welke pagina (link/URL) u bedoelt.
  5. door nog ontbrekende of gewijzigde informatie aan Animal Freedom te sturen (ook niet functionerende onderdelen van de site of links).
  6. verspreid onze artikelen via de sociale media.
 
Dit is het overzicht van vertalers: