Wie in zijn gedrag rekening wil houden met de gevolgen voor dieren, komt daarbij de aspecten tegen die in onderstaande artikelen worden uitgewerkt.
     
Problemen
Oorzaak dieronvriendelijk gedrag
Onwaarheden die dierenleed veroorzaken
Het incorrecte beeld van dieren voor kinderen
Onverschilligheid over het lot van dieren en het beïnvloeden van gedrag
Humor in de zuivelreclame dient om dierenleed te verbergen
Afhankelijkheid van het dier van de mens is omstreden
Dierenverzorging als therapie is dat ergens goed voor?
Het afglijden bij conflicten: de escalatieladder
Verklaringen
Emoties voelen bij de situatie van dieren is een gezond teken
Verklaringsmodel achter het veganisme
Dierenliefhebbers zouden hun gehechtheid aan dieren moeten loslaten, ook hengelaars
Alternatief voor het ritueel slachten van offerdieren door moslims
Vrijheid, verveling en verslaving
Een zuiver geweten en dieren gebruiken gaan niet samen
 
Verklaringen
(Types) drogredenen voor en tegen de bio-industrie, het (niet) eten van vlees, dierenrechten, plezierjacht, dierproeven, sportvissen, circus en stierenvechten
Vrijheid is een waardevolle paradox
Overtuigd vegetariër of veganist zijn zonder frustratie
Waar gaat het winst maken bij het houden van dieren over een ethische grens?
Dierenrechten of dierenwelzijn, maakt het in de politiek of in de praktijk wat uit?
Welke bedrijfsvoering en voedingsgewoonte t.a.v. dieren is ethisch verantwoord?
Ondernemers van het platteland vervreemden zich
Respect, vrijheid en ware liefde
Oplossingen
Er zijn grenzen in de vrijheid om dieren te gebruiken

De heilloze weg van de bio-industrie en werken aan het alternatief

Gebruik geen geweld of andere negatieve middelen
Psychische groei en innerlijke bevrijding van de mens is ook goed voor dieren