Homepage
Nederlands

Dierenrecht en verantwoordelijkheid van de mens

Een dier is een levend wezen, evenals een mens een levend wezen is. Een dier eet, slaapt, wordt ziek en gaat dood, evenals een mens eet, slaapt, ziek wordt en dood gaat. Een dier lijdt pijn, evenals een mens pijn lijdt. Hoe is het dan toch mogelijk dat mensen zichzelf zover boven dieren voelen verheven? Geschreven door .

Mens en dier hebben grote overeenkomsten. Beide leiden een leven waarin zij afhankelijk en onderhevig zijn aan verandering en lijden. Daarnaast zijn er ook verschillen tussen mens en dier. De mens heeft een hogere intelligentie en bewustzijn dan dieren. Deze intelligentie en het bewustzijn zorgen ervoor dat mensen de mogelijkheid hebben tot het stellen van levensvragen. Mensen kunnen het gedrag en handelen van zichzelf onder de loep nemen. Mensen kunnen spijt voelen en zich ontwikkelen. Dieren hebben deze mogelijkheden niet in dezelfde mate. Het verschil tussen mens en dier ligt daarom vooral in de mogelijkheden tot ontwikkeling. Een mensenbaby is bij geboorte niet intelligenter dan een babyhondje, maar twaalf jaar later is het verschil er duidelijk. De ontwikkeling van mens en dier verschillen, omdat de mens enorme mogelijkheden heeft om zich te ontwikkelen. Een dier kan zich niet afvragen wat juist gedrag is, maar een mens wel. Zet een koe in een supermarkt en de koe zal met het hoofd in alle lekkernijen gaan grazen. Een mens kan ervoor kiezen om de schappen in de supermarkt voorbij te lopen zonder iets te eten. Toch leven veel mensen net zoals een koe in de supermarkt. Om onze smaakzintuigen op de tong tevreden te stellen, staan we het toe dat dieren op een verschrikkelijke wijze moeten leven en daaropvolgend worden vermoord.
Dieren leven in kleine hokken zonder frisse lucht en ruimte om te bewegen en worden daarna van het leven beroofd. Mensen hebben een grotere intelligentie dan dieren. Veel mensen denken dat zij hierdoor meer rechten dan dieren hebben en dat dieren dienen als voedsel voor de mens. Dit is een misvatting en getuigd van onwetendheid. Deed Jezus niet de uitspraak dat we een ander als onszelf moeten behandelen? Een mens wil niet in kleine hokken leven, vetgemest worden en vermoord worden en een dier ook niet. De hogere intelligentie en het grotere bewustzijn van de mens zouden moeten zorgen voor een grotere verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid geldt ten opzichte van de hele wereld, waaronder ook de dieren vallen. Wij mensen handelen alsof we de heersers zijn, terwijl we slechts zijn uitgerust met een iets hoger bewustzijn.
De rechten van elk wezen zouden gelijk moeten zijn, maar de verantwoordelijkheden zouden moeten verschillen. Op dit moment zijn de verantwoordelijkheden van dier en mens gelijk, maar zijn de rechten verschillend. Dit betekent dat er door mensen misbruik wordt gemaakt van de hogere intelligentie en dit betekent ook dat mensen hun hogere intelligentie niet benutten ten gunste van het leven op de wereld. Zoals een ouder meer intelligentie heeft dan het kind, zo heeft de mens meer intelligentie dan een dier. Zoals de ouder verantwoordelijk is voor het kind, zo heeft de mens een verantwoordelijkheid voor de dieren. Net als dieren volgen mensen onbewust hun smaakzintuigen en mensen stellen zich net als dieren geen vragen of dit gedrag wel juist is. De wijzere wezens zouden de verantwoordelijkheid op zich moeten nemen voor de wezens die minder capaciteiten hebben. Mensen zouden niet meer rechten mogen hebben dan dieren, maar hebben juist wel meer verantwoordelijkheden dan dieren. Wij dragen een verantwoordelijkheid voor de dieren die op de aarde leven en als wij deze dieren pijn doen ten gunste van onze eigen smaakzintuigen, dan geven wij toe aan een grote mate van zwakte. Wij zijn dan niet wijzer dan een grazende koe in een supermarkt en laten ons net als de koe leiden door onze lust.
Wij mensen hoeven niet te moorden. 'Gij zult niet moorden', is een bekende uitspraak. Toch zijn slachthuizen in grote mate aanwezig. Burgers willen leven in vrede, maar toch worden dieren elke dag vermoord en geconsumeerd.

De mens kan kiezen uit vele soorten voedsel. Melkproducten, granen, fruit, vruchten, groentes en allerlei varianten zijn volop aanwezig. Het leven geeft ons ontelbare producten vrijwillig, maar de mens kiest ervoor om producten te eten die niet vrijwillig gegeven worden. Elke boom staat met liefde haar fruit af, elke koe met liefde haar melk, maar geen enkel dier laat zich met liefde slachten. Zowel de boom als het dier leven, maar het fruit van de boom wordt ons gegeven en het leven van het dier niet. Laten we als mens goed kijken naar de situatie en het leven op aarde beter maken. Laten we kijken naar ons eigen gedrag en dit gedrag beter maken. Laten we ons ontwikkelen en verbeteren en het leven van de dieren beter maken. Laten we de verantwoordelijkheid op ons nemen en alsnog een beter mens worden.

Laten we de rechten van dieren gelijkstellen aan die van mensen. Elk wezen heeft het recht om vrij te leven op de aarde, waarop genoeg voor ons allemaal aanwezig is.


logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog