Homepage
Nederlands

Kattentax tegen het zwerfkattenprobleem

Kattentax zou ingezet kunnen worden om het probleem van zwerfkatten humaan op te lossen. Werkgroep Scheldekat/ Landelijke Werkgroep Duivenoverlast.

Uit het jaarlijks onderzoek van MarketResponse in opdracht van de Nederlandse Voedingsindustie Gezelschapsdieren, blijkt dat het aantal katten in 2004 met 5% groeide naar 3,3 miljoen katten in de Nederlandse huishoudens. In de periode 2000 tot en met 2003 lag de groei slechts rond de 1%. Een neveneffect van deze toename is helaas dat het aantal zwerfkatten alsmede de aantallen die in asielen verblijven, eveneens toenemen. Uit een enqu?te die de dierenbescherming in 2004 heeft gehouden onder de Nederlandse dierenasielen, bleek dat driekwart van de asielen te maken heeft met extreme kattendrukte. De asielen zien met name een stijging van het aantal zwerfkatten; 50 procent van de opvangcentra zegt vol te zitten met deze dieren. De asielen zitten barstensvol met katten, die wachten op een nieuw thuis. Steeds vaker worden mensen op wachtlijsten geplaatst die afstand willen doen van hun kat of die een kat gevonden hebben. Het aantal meldingen van katten die door mensen gevonden worden, neemt volgens Amivedi (de dienst voor vermiste en gevonden huisdieren) enorm toe en veel mensen signaleren steeds meer thuisloze katten in hun woonwijk of bij hun werkplek.

De asiels ondervinden veel concurrentie van sites op internet zoals Marktplaats.nl of hier in Zeeland het ZeelandnetPrikbord, waarop men de mooiste, liefste of kleinste katjes kan uitzoeken en gratis kan afhalen bij particulieren, terwijl men in het asiel al gauw 85 euro moet betalen voor een (ge├źnte, gecastreerde en gechipte) kat. De aanschaf van goederen en ook van dieren via internet is echter een ontwikkeling die niet te stoppen of terug te draaien is. En dat ziet er niet alleen voor de asiels somber uit. Mensen worden ook niet vrolijk van woonwijken waarin het aantal zwerfkatten groeit, om over het welzijn van de katten nog maar te zwijgen. Kortom we zijn in een vicieuze cirkel of spiraal beland, waarin de problematiek alleen maar wordt versterkt. Het aantal katten in huishoudens neemt toe, het laten castreren van katten is nog steeds geen gemeengoed, het aantal zwerfkatten groeit, de asielen worden voller, het aantal dieren dat op straat beland of daar blijft wordt daardoor weer groter etc….

Nog even en de situatie in Nederland is net zoals in Zuid-Europese landen waarin veel verwaarloosde zwerfdieren in het straatbeeld een normaal verschijnsel zijn. We kunnen ons afvragen of we dat willen. Zo niet, hoe kan het tij worden gekeerd of wat kunnen we doen om deze onwenselijke situatie te voorkomen? Een mogelijkheid zou kunnen zijn om in navolging van de hondenbelasting een kattenbelasting te heffen in gemeenten. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een eenmalige kattentax voor ongecastreerde en ongechipte katten ad. 75 euro. Met het betalingsbewijs kunnen de katteneigenaren dan gratis hun kat laten castreren en chippen bij de dierenarts. De dierenarts, die hiervoor een voordelig tarief rekent van 75 euro, brengt dat in rekening bij de gemeente. Eigenaren van katten die reeds gecastreerd en gechipt zijn, hebben wel een meldingsplicht, maar worden vrijgesteld van de kattentax. De gemeentelijke administratiekosten zouden kunnen worden gedekt door het verschil in belasting van ongecastreerde en ongechipte katers (75 euro) en het tarief dat de dierenarts bij de gemeente in rekening brengt voor het castreren en chippen van katers (50 euro). Omdat in veel gemeenten al jaarlijks hondenbelasting wordt geheven, is deze eenmalige kattenbelasting relatief makkelijk in te voeren, zonder veel extra administratieve kosten. Het doel van deze eenmalige gemeentetax is het stimuleren van castratie en chippen van huiskatten, zodat minder katten geboren worden en minder katten thuisloos worden. Het resultaat is minder zwerfdieren en asielen die eindelijk leger in plaats van voller worden. Uiteraard zijn gemeenten vrij om zo'n belasting al dan niet in te voeren.

Om een kattentax te mogen heffen, is echter een verandering van de gemeentewet nodig, waarin uitsluitend hondenbelasting wordt genoemd. Met het oog op problemen met andere dieren (bijvoorbeeld exoten of postduiven) die ook als huisdier worden gehouden, is het niet ondenkbaar dat tevens andere dieren, naast katten en honden, worden belast in de toekomst. Het woord 'hondenbelasting' in de gemeentewet zou ik dan ook graag veranderd willen zien in 'huisdierbelasting' en gemeenten kunnen dan zelf invullen welk dier ze eventueel zouden willen belasten. Tot zover.

Zie ook "Aan ieder huisdier zou een verwijderingsbijdrage moeten worden gekoppeld".


logoEr is in de wereld meer verborgen dierenleed dan de laatste minuut van een dierenleven bij de slacht. Een dier lijdt ook aan verveling in een dichte stal.

Wanneer u Stichting Animal Freedom wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog