לאנשים רבים יש חית בית אחת או אחדות. אולי גם לך יש חית בית. אנשים רבים לא נתנו אף פעם את דעתם על תוצאות המעשה לגבי חית הבית עצמה.

 

זה מביא אותנו לשאול אותך:

 

האם זה מוצדק שאנשים מגדלים חיה כחית בית?"

 

אנו מזמינים אותך לענות על כך ולהביא טעונים והוכחות. זה יכול להעלות את השאלה האם זה נבון לקחת חית בית.

 

בכדי להבהיר את דעתינו בנושא זה נביא לדוגמה את חית הבית הנפוצה מכולן: הכלב. נתחיל בתולדות הכלב.