Op een vraag in deze richting antwoordde Francien de Jonge, ethologe in Wageningen:

In ons boek "In het belang van het dier: over welzijn van dieren in de veehouderij", staat in hoofdstuk 4 (ontwerp van nieuwe huisvestingssystemen) een stuk over "natuurlijk gedrag". Daarin staat onderzoek beschreven dat aantoont dat bij varkens de basisorganisatie van het gedrag fundamenteel onaangetast is. Ook dat zij in een free-range environment 60% van hun tijd blijven scharrelen, zelfs als ze hun normale portie aan krachtvoer blijven gebruiken. Daar staan ook referenties in. Vooral is het stuk van de Europeancommissie, van de welzijnscommissie olv Per Jensen interessant en van belang.

Over het algemeen krijg je wel een reductie van de hersenen door domesticatie, maar dat zit hem vooral in de cortex. Je kan vast een dier selecteren dat dom is, maar het is een misverstand om te denken dat dat dier dus ook niets voelt. Het is naar mijn inschatting wel erg moeilijk om een dier te fokken dat geen emoties heeft, omdat emoties een essentieel onderdeel vormen van het dagelijkse overleven. Er zijn wel diverse pogingen ondernomen om dieren zo te fokken dat ze minder gevoelig voor angst en/of acute stressoren zijn (lukt mi redelijk goed), of er zijn dieren gefokt die minder stereotypieen vertonen (nertsen). Daarbij is de vraag of ze minder stereotypieen vertonen omdat ze hun frustraties op een andere manier uiten, of minder omdat ze niet gestressed zijn.

Er zijn dus ook twee vragen

  1. Kan een fokstrategie voor dieren die minder stressgevoelig zijn ook succes hebben?
  2. en als dat succesvol is, is dat dan ook gewenst?

Belang van biodiversiteit

De biodiversiteit onder dieren die voor de landbouw en voeding worden gebruikt, is in hoog tempo aan het teruglopen. Iedere week verdwijnen er twee rassen "boerderijdieren" (zie FAO-site).

Het voortbestaan van diversiteit in boerderijdieren stelt boeren in staat veestapels te kiezen of nieuwe rassen te fokken als antwoord op veranderingen in het milieu, ziektes en veranderingen in de vraag van consumenten.

De bedreiging van biodiversiteit

De grootste bedreiging voor de diversiteit is de uitvoer van dieren uit landen met een geavanceerde landbouwtechnologie naar Derde Wereldlanden.

Informatie over het boek van de Jong