a stable on the horizon

Wat bezoekers van het platteland (deels afgeschermd door groen) te zien kunnen krijgen is op deze pagina in foto's achter links weergegeven. Niet iedereen zal zich realiseren dat zij aankijken tegen langwerpige stallen die (tien)duizenden dieren (koeien, varkens of kippen) bevatten. Achter de stallen staan mestbassins en mestvergisters. Zo vaag als het op de foto's en in werkelijkheid op het platteland zichtbaar is, is het in het bewustzijn van de meeste burgers ook.

De dieren uit deze stallen komen niet naar buiten om naar de wei te gaan. Het land om de stallen wordt gebruikt om (een deel van het) veevoer te verbouwen en de mest op uit te rijden. Het leidt tot verschraling van flora en fauna, er wordt veel fijnstof uitgestoten en het stinkt, maar dat zie je (net als de dieren) niet op een foto. De foto's zijn rond 2009 genomen in Groningen en Drenthe, maar zouden ook afkomstig kunnen zijn uit Friesland, Noord-Holland, Zeeland of Brabant. De megastallen komen ook voor in Gelderland en Limburg, maar daar is het landschap wat glooiender.

In deze foto links een stal met woonhuis

rechts een mestbassin, in de voorgrond 2 zwanen

links een stal, in het midden een mestvergister

een mestbassin

aan de ene en aan de achterkant

midden op de foto, achter het mestbassin het torentje van de kerk van Onstwedde.

aan de voorkant stallen

rechts het woonhuis

links twee oudere stallen

rechts twee nieuwere stallen met luchtwassers

worden de stallen met bomen omplant om deze uit het zicht te houden.

uit het oog, uit het hart?

dubbele rijen stallen met 10.000 tot 15.000 varkens

mest wordt langs bouwland opgeslagen in plastic bassins.

Voor degenen die de opmars van de bio-industrie op het platteland nog eens willen zien is dit treffend verbeeld in de animatie van The Meatrix.

Oud-minister van Landbouw, Cees Veerman, wil dat de provincies de komst van de megastallen tegenhouden. Mei 2008 zegt hij in ZEMBLA dat wat hem betreft dit soort grote stallen niet in het landschap thuis horen. "Die ontsieren en zijn slecht voor het imago van de sector."