Hoeveel dieren worden er nu geslacht op aarde?

De snelheid waarmee de cijfers hieronder oplopen lijkt misschien ongeloofwaardig, maar het aantal dieren, geslacht om mensen te voeden sinds u deze pagina opende, is:
0 kippen
0 eenden
0 varkens
0 konijnen
0 kalkoenen
0 schapen
0 koeien
De telling is gebaseerd op het aantal dieren die in 2003 wereldwijd zijn gedood door de vlees- en zuivelindustrie. Dit aantal neemt nog steeds toe. In ons land worden jaarlijks een half miljard dieren geslacht. Naast deze dieren zijn er nog talloze andere dieren die om andere redenen worden gedood (vissen, zeezoogdieren, proefdieren, bontdieren etc.).
Bron: Action for Animals Er worden wereldwijd elk jaar zo'n 75 miljard landbouwdieren gehouden voor hun vlees, melk of eieren. Naar schatting leeft 70% van hen, ongeveer 50 miljard dieren, in de krappe kooien of de donkere hokken van de vee-industrie.
  • 42 miljard vleeskippen ('plofkippen')
  • 4,1 miljard legkippen
  • 770 miljoen varkens
  • 5 miljoen melkkoeien
Het totale gewicht van dieren op aarde
Wanneer je koeien, varkens, schapen en kippen op een weegschaal zou zetten, dan zouden ze samen ongeveer 700 miljoen ton wegen. Alle wilde dieren van minstens een paar kilo bij elkaar - giraffen, struisvogels, walvissen, olifanten, kangeroes - wegen bij elkaar slechts 100 miljoen ton. Naast de zoogdieren op het land worden elk jaar 2.7 triljoen dieren uit zee gevist. Zo’n 75% van de wereldwijde visgebieden wordt geëxploiteerd of is al uitgeput. Ongeveer 40% van de gevangen vis wordt weggegooid. Voor beelden van de levens in onvrijheid van deze dieren (en andere diersoorten) voordat ze gedood werden, bezoek de website van fotografe Jo-Anne McArthur. En de situatie in Nederland? Wees voorbereid op een ontluisterd stuk statistiek. Per uur sterven 3 soorten uit, dat is gemiddeld 75 keer zo snel als natuurlijk is. Verlamt dit inzicht u? Realiseert u zich dan dat de oplossing simpel is en van niemand anders afhankelijk. U hoeft er niets voor te doen, alleen iets te laten. Stop mee te werken aan dierenleed. Laat dieren leven in vrijheid.