Meest prioritaire welzijnsaantastingen landbouwhuisdieren volgens LNV zelf

(DL 2008/66)

Melkvee

 • geen of beperkte weidegang
 • bewegingsongemak a.g.v. stalinrichting
 • klauwproblemen

Vleesvee

 • gevolgen keizersnede

Vleeskalveren

 • bewegingsongemak a.g.v. stalinrichting
 • ijzergebrek
 • gebrek aan vezelrijk voer
 • ademhalingsproblemen door suboptimaal stalklimaat
 • transport

Guste/dragende zeugen

 • prikkelarme omgeving
 • huisvesting in individuele boxen

Kraamzeugen

 • huisvesting in individuele boxen
 • prikkelarme omgeving
 • geen mogelijkheid tot nestgedrag

(gespeende) biggen

 • prikkelarme omgeving
 • transport
 • castratie
 • staart couperen
 • maagzweren

Vleesvarkens

 • prikkelarme omgeving
 • luchtwegaandoeningen door suboptimaal stalklimaat
 • transport
 • maagzweren

Vleeskuikenouderdieren

 • gedragsbeperkingen door suboptimale stalinrichting
 • hoge infectiedruk
 • ruw paringsgedrag
 • honger en dorst door voeren watergiftbeperking
 • ingrepen

Vleeskuikens

 • gedrags- en Mobiliteitsbeperking a.g.v. selectie op groeisnelheid e.d.
 • voetzoollaesies en borstblaren

Leghennen

 • gedragsbeperkingen door suboptimale stalinrichting
 • hoge infectiedruk
 • kannibalisme/verenpikken
 • ingrepen

Paarden

 • afwijkend gedrag door individuele huisvesting
 • onevenwichtige rantsoensamenstelling
 • afwijkend gedrag door energierijk, vezelarm rantsoen
 • couperen staarten
 • trainingsmethoden en hulpmiddelen
 • afscheren tastharen

Lees op het weblog meer over dierenwelzijn.