Homepage
Nederlands

Biotechnologie maakt gebruik van de verkeerde middelen

Biotechnologie rendeert niet

Miljarden zijn reeds geïnvesteerd in deze sector met nauwelijks rendement. Om gezichtsverlies te voorkomen en om de duizenden wetenschappers aan het werk te houden, dient het geld te blijven stromen. Daarvoor moet de publieke opinie worden beïnvloed. Oneigenlijke middelen hierin zijn het opblazen van de weinige successen die men heeft behaald. Zo wordt benadrukt dat een kleine groep mensen langer kan leven dankzij de inspanningen van de biotechnologie. Wat dit minieme resultaat heeft gekost in termen van gigantische sommen geld en hemeltergend misbruik van proefdieren, daar wordt niet over gesproken. Als er geen proefdieren gebruikt mogen worden en als dit niet wettelijk verplicht zou zijn bij de introductie van nieuwe medicijnen dan moeten wetenschappers hun creativiteit aan spreken om alternatieve onderzoeksmethoden te ontwikkelen. Toenmalig minister Jorritsma heeft in 2000 200 miljoen beschikbaar gesteld om startende biotechnologie bedrijven te ondersteunen. Ze is bang dat Nederland achter raakt op het buitenland. Wat is er op tegen dat in ons land ongewenste zaken langzamer verlopen dan in het buitenland? Een veel zinniger opstelling van de overheid is als zij positieve ontwikkelingen stimuleert die het buitenland het goede voorbeeld geven: door het proefdiergebruik af te schaffen en te zoeken naar alternatieve methoden rond biotechnologie en deze verder te ontwikkelen.
Een ander oneigenlijk middel is om relatief onschuldige toepassingen van biotechnologie naar voren te schuiven om andere kwalijker toepassingen af te dekken. Zo worden genetisch gemanipuleerde bacteriën die enzymen produceren genoemd en wordt het genetisch manipuleren van proefdieren verzwegen. Beide toepassingen vallen onder biotechnologie, maar het grote publiek wordt voorgehouden dat het om onschuldige experimenten met bacteriën gaat. Zij houden ons voor dat om de wereld te voeden we genetisch gemanipuleerde zaden nodig hebben. Waar het (zoals vaker) aan ontbreekt is een morele opstelling van de wetenschapper. Omdat hij zijn onafhankelijkheid heeft verloren toen de eis werd gesteld dat experimenten commercieel verantwoord moeten zijn, is het geweten van de wetenschapper verwaterd. Hij is ten prooi gevallen aan het grote geld en is speelbal van de hebzucht van een kleine groep van industriëlen met Annemarie Jorritsma als pleitbezorgster. Meer over xenotransplantatie en dossier DNA en biotechnologie van Trouw Meer over proefdiergebruik en acties hier tegen bij Proefdiervrij en EDEV. Meer over de status van het (proef)dier door hoogleraar de Cock Buning. cartoon

Op het weblog vindt u meer artikelen waarin we de nadelen van de intensieve veehouderij belichten.

logoDe Nederlandse veestapel wordt voor het leeuwendeel gehouden voor de export. De omvang en uitstoot daarvan schaadt ondermeer het landschap, de natuur, het milieu, het klimaat en het dierenwelzijn. De nadelen worden afgewenteld op u als belastingbetaler. Een dier is geen ding maar een wezen dat recht heeft op de kwaliteit van een natuurlijke manier van leven.

Wanneer u ons wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

Stichting Animal Freedom.
Auteur .

Onze hoofdartikelen in boek, in een overzicht of op een aparte mobielvriendelijke site.

Naar onze reactie op de actualiteit op Facebook.

Privacy verklaring.

pijl omhoog