Met deze titel gaven journalisten van het NRC (Cees Banning en Margriet Oostveen) op 9 april 2001 in hun artikel "De macht achter het kalf" een overzicht van de cijfers uit de kalverhouderij.

  • het afgelopen jaar werden in Nederland ruim 1,4 miljoen kalveren geslacht.
  • van deze geslachte kalveren zijn er circa 550.000 van nog geen twee weken oud uit het buitenland (met name Frankrijk, Duitsland en BelgiŽ) gehaald, om hier te worden 'afgemest' en geslacht.
  • het totaal leverde 209,9 ton kalfsvlees op. Slechts 20,5 ton werd in eigen land opgegeten. De Nederlander eet gemiddeld 2,3 kilogram; in Frankrijk 5,1 kilogram.
  • van al het kalfsvlees uit Nederland wordt 90% weer geŽxporteerd, voornamelijk naar ItaliŽ (39%), Frankrijk (23%) en Duitsland (22%).
  • als gevolg van een subsidiewijziging begin jaren '90 door EU-commissaris McSharry, waardoor mesterijen met meer dan 90 volwassen stieren geen premies meer kregen, schakelden meer veehouders over op rosťkalveren. Tussen 1995 en 2000 groeide het aantal kalverenbedrijven zodoende met bijna 25%.
  • Nederland telt nu ruim 790.000 'productieplaatsen' voor het mesten van vleeskalveren, verdeeld over ongeveer 2.900 bedrijven, waar gemiddeld 270 kalveren staan. Er zijn bedrijven met meer dan 1.000 kalveren.
  • vrijwel alle kalveren in deze bedrijven zijn in handen van de twee kalfsvleesintegraties die de sector regisseren: de Van Drie Group (60% van de slachtingen) en de Alpuro Group (30%). Deze bedrijven hebben een omzet van respectievelijk 2,1 miljard en 0,5 miljard.
  • op de kalverhouderijen werken 4.000 mensen; de indirecte werkgelegenheid (zoals kalvermelkproductie, slachterijen en vervoer) levert 9.000 banen op.
  • de exportwaarde van een kalf is ruim 2,5 miljard gulden; ruim 20% van de totale vleesexport (11,7 miljard).
  • van alle kalveren in Nederland is nu nog 35% 'individueel gehuisvest' (de 'kistkalveren'). Per 2004 is dit verboden en mogen kalveren alleen nog in groepsstallen staan. De slacht volgt als ze een half jaar oud zijn.

Hoe het in een kalverslachterij toegaat, vindt u op deze speciale pagina met foto's en videobeelden.