De diareeks gaat na 30 seconden verder of druk op "stoppen" en ga verder met "vernieuwen".
terug
naar het overzicht Hoe het wel moet, laat onderstaande foto zien. Ecologische of biologische kippen hebben een vrije uitloop naar buiten. Zij leven (binnen) wel in grote aantallen.
Nog beter is het leven van een bio-dynamisch gehouden kip. Zij leeft in beperkte tomen (maximaal aantal kippen) met een haan. Daarin heerst een pikorde die de hennen en de haan wel leuk vinden.