Vrijheid is een grondrecht voor mensen en veel wetten zijn daarop gebaseerd. Op deze site werken we vrijheid als grondrecht voor dieren uit.

We reiken aan wat het oplevert om dieren serieus te nemen en hoe en waarom het dierenleed in de veehouderij voorkomt.

We reageren op de actualiteit via een weblog.

We plaatsen actuele berichten op Facebook:

Onder het motto "wat niet weet, wat niet deert" wordt in het verdedigen van het exploiteren van dieren veel onzin verkocht. In ons land heerst een Babylonische spraakverwarring tussen boeren, consumenten en overheid.

Alle partijen denken bij de huidige situatie te veel baat te hebben om elkaar echt de waarheid te vertellen. Er worden veel halve waarheden ingezet om de zucht naar nog meer geld en de onverschilligheid voor de gevolgen voor het milieu goed te praten.

Aanbevolen artikel om te beginnen te lezen op deze site is Op welk principe kunnen dierenrechten worden gebaseerd?

Dit artikel over vrijheid is de kern van ons verhaal.

Animal Freedom is een uitgebreide site. U kunt ook eerst kijken naar het overzicht van alle onderwerpen.

We dragen aantrekkelijke oplossingen aan, b.v. vleesloze (barbecue- en Kerst)recepten en wat u zelf voor dieren kan doen of tegen de bio-industrie.

Er zijn meer dieren in gevangenschap dan in het wild levend

Wij zijn actief op Facebook.

U kunt daar reageren of hier via de mail.