Elk dier heeft behoeftes, gevoelens en rechten. Diens recht op vrijheid kan niet worden weggenomen of verleend. Helaas realiseren te weinig mensen dit. Vrijheid kan worden begrensd, maar er opent een liefdevol perspectief door vrijheid als grondrecht te erkennen en te respecteren.
Zolang dat nog niet in de grondwet is vastgelegd, helpt het dieren dat meer mensen zich dit perspectief bewust worden.
Het is in het belang van alle levende wezens om de vrijheid te hebben tot natuurlijk gedrag.

Tekst geschikt voor smartphone

Vrijheid is een grondrecht voor mensen en veel wetten zijn daarop gebaseerd. Op deze site werken we vrijheid als grondrecht voor dieren uit in al haar samenhangende aspecten (zie opinie in het linkermenu). We reiken aan wat het oplevert om grondrechten van dieren serieus te nemen en hoe het onnodig leed voorkomt.

Een meer leesbare weergave van 'grondrechten' op smartphones

U kunt op onze site lezen hoe u aan vrijheid voor dieren kunt bijdragen (zie informatie).

Vrijwilligers hebben de inhoud van de site voor andere landen vertaald (zie de bovenmenu's).

We schrijven over de misstanden in en rond de bio-industrie, honden doorfokken, rituele slacht, roofvogelvervolging etc..
We dragen aantrekkelijke oplossingen aan, b.v. vegetarische (barbecue- en Kerst)recepten.

Het serieus nemen van rechten van dieren kan u geld besparen. En er is tenslotte naast vrijheid een gemeenschappelijk belang in het behouden van een leefbare aarde.

In het verdedigen van het exploiteren van dieren wordt veel onzin verkocht. Klik hier om deze te herkennen en een weerwoord te hebben op drogredenen.  

Animal Freedom is een uitgebreide site, zie voor een overzicht onze sitemap of de beschrijving van de inhoud. Er zijn foto's en korte video-fragmenten).

Google zoekresultaten        Afbeeldingen        Video's

Dit icoontje staat bij een artikel waarin een videofragment is te zien

Er is een nieuwsoverzicht van ons en van anderen met alle onderwerpen die dieren aangaan.

De laatste toevoegingen op het weblog en op Facebook zijn:

 
Vier keer per jaar verschijnen de laatste artikelen van Rechten Voor Al Wat Leeft.

Er is een beknopte versie voor smartphones met de belangrijkste artikelen. Tekst geschikt voor smartphone
U vindt ons op Facebook en kunt daar reageren of via de mail.