Visie op dierenrechten Verdieping en nuancering Visie op huisdieren
 
 
 

Nederlands-English

Het verdedigen van de nertsenhouderij met oneigenlijke argumenten

   

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen:

vleeseters
vegetariërs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
sportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

 

 

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het be´nvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven.

Twee voorbeelden van een drogredenering uit het weblog:

   

Drogredenen voor het verdedigen van de nertsenhouderij

Reactie

Dierenwelzijn van nertsen is het beste gegarandeerd in Nederland   De omstandigheden waaronder nertsen leven in ons land of daarbuiten zijn per definitie dieronvriendelijk. Het feit dat het welzijn van nertsen in sommige landen nog slechter is geregeld is geen argument om de nertsenhouderij hier te handhaven. Een verbod in ons land kan samengaan met een verbod op import van bont uit het buitenland. Vergelijk het verbod op het importeren van zeehondenbont.
Bont is in de mode  

Aan deze behoefte kan net zo goed worden tegemoet gekomen met kunstbont

De nertsenhouderij is winstgevend   Dat is overvallen van banken ook, mits je niet gepakt wordt.
De nertsenhouderij moet (1 miljard) schadevergoeding krijgen omdat het gedwongen wordt om haar onderneming te stoppen   De nertsenhouderij wordt verboden en ondernemers wiens nering wordt verboden hebben geen recht op vergoeding.
     
 
Auteur Bert Stoop
 

Wanneer mensen in gewetensconflict komen door het zien van dierenleed lijkt soms elk argument dat het geweten sust welkom.

Wij willen mensen er van bewust maken dat geen enkel argument -om een dier te gebruiken als een ding- stand houdt en dat er voldoende gewetensvolle alternatieven zijn.

Dierenrechten zijn mensenrechten. Mensen moeten effectief kunnen opkomen tegen dierenleed.

Wilt u weten hoe u kunt bijdragen?

 

Ons privacy beleid

 
 
Meer artikelen of advertenties lezen?

 
 
 

Er is meer ..............