Visie op dierenrechten Verdieping en nuancering Visie op huisdieren
 
 
 

Nederlands-English

Het verdedigen van de nertsenhouderij met oneigenlijke argumenten

   

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen:

vleeseters
vegetariërs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
sportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

 

 

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie. Let op: niet elk argument is (in zijn beknoptheid) direct herkenbaar als drogreden, want dan zou deze te gemakkelijk te doorzien zijn.

Vanwege de beknoptheid kan een reactie soms vragen oproepen. Bij vragen of onduidelijkheid, stuur ons een mail.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het be´nvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en demagogie bedreven.

Twee voorbeelden van een drogredenering uit het weblog:

   

Drogredenen voor het verdedigen van de nertsenhouderij

Reactie

Dierenwelzijn van nertsen is het beste gegarandeerd in Nederland   De omstandigheden waaronder nertsen leven in ons land of daarbuiten zijn per definitie dieronvriendelijk. Het feit dat het welzijn van nertsen in sommige landen nog slechter is geregeld is geen argument om de nertsenhouderij hier te handhaven. Een verbod in ons land kan samengaan met een verbod op import van bont uit het buitenland. Vergelijk het verbod op het importeren van zeehondenbont.
Bont is in de mode  

Aan deze behoefte kan net zo goed worden tegemoet gekomen met kunstbont

De nertsenhouderij is winstgevend   Dat is overvallen van banken ook, mits je niet gepakt wordt.
De nertsenhouderij moet (1 miljard) schadevergoeding krijgen omdat het gedwongen wordt om haar onderneming te stoppen   De nertsenhouderij wordt verboden en ondernemers wiens nering wordt verboden hebben geen recht op vergoeding.
     
 
Auteur Bert Stoop
 

Deze pagina beschrijft één aspect van de invloed die de mens heeft op de kwaliteit van het leven van een dier. We willen bevorderen dat (ook in andere landen) het bewustzijn groeit dat vrijheid evenzeer van belang is voor een dier.
Een dier is geen ding maar een wezen dat recht heeft op de kwaliteit van een natuurlijke manier van leven.

Wanneer u ons wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

U helpt ons door onze artikelen te verspreiden via de sociale media.
We reageren op de actualiteit via de homepage en dit blog.

Mogen we u vragen om ons te steunen met een donatie?

 

Privacy beleid

 
 
Meer lezen?