Visie op dierenrechten Verdieping en nuancering Visie op huisdieren
 
 
 

Nederlands-English-Espa˝ol-Portuguŕs-Franšais-Deutsch

Er zijn allerlei types drogredenen die vaak in een discussie worden gebruikt

   

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen:

vleeseters
vegetariërs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
sportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

 

 

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het be´nvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven.

Twee voorbeelden van een drogredenering uit het weblog:

   
Voorbeelden (zonder tegenargument, ga daarvoor via bovenstaande links naar de onderwerpen voor een tegenargument en kijk onder "reactie") Type drogredenen
Het heeft geen zin om iets te doen, want niemand doet mee   De cirkelredenering
Ik hoop voor je dat je zelf nooit in die omstandigheden terecht komt   Het beroep op macht
Als jouw actie succes heeft, dan betalen we allemaal voor de gevolgen   Het beroep op de gevolgen
Het is onzin om je hier druk over te maken, want ergens anders is het nog slechter   Het beroep op oneigenlijke argumenten
Natuurlijk mag wat mensen met dieren doen, want mensen zijn intelligenter   Het beroep op onbekende argumenten
Ik kan voorbeelden noemen die weliswaar dieren het leven hebben gekost, maar vele mensenlevens hebben gespaard   De drogreden van deel en geheel
Je zegt dat je voor dieren bent, maar je profiteert zelf ook   Het argument op de man
Ik studeer medische biologie en kan weten waarom dierproeven noodzakelijk zijn   Het beroep op autoriteit
Dieren vinden het niet erg om gebruikt te worden, want je kunt niet bewijzen dat ze het wel erg vinden   Het beroep op onwetendheid
We hebben altijd al dieren gebruikt en dat heeft veel opgeleverd   Het beroep op vermeend verband
De meeste mensen vinden het gebruik van dieren heel gewoon   Het beroep op het volksgevoel
Als dieren niet meer gebruikt mogen worden, raken veel mensen werkloos   Het beroep op medelijden
Ieder weldenkend mens weet dat het niet erg is om dieren te gebruiken   Het ontduiken van de bewijslast
A ‘We moeten heel voorzichtig zijn met het toepassen van kunstmest.’
B ‘Dus jij zegt dat we kunstmest niet moeten toestaan?'
  Stroman: vertekenen en in de grond boren
Dieren rechten toekennen betekent dat dieren hetzelfde behandeld moeten worden als mensen   Het vertekenen van de standpunten
 
Auteur Bert Stoop
 

Wanneer mensen in gewetensconflict komen door het zien van dierenleed lijkt soms elk argument dat het geweten sust welkom.

Wij willen mensen er van bewust maken dat geen enkel argument -om een dier te gebruiken als een ding- stand houdt en dat er voldoende gewetensvolle alternatieven zijn.

Dierenrechten zijn mensenrechten. Mensen moeten effectief kunnen opkomen tegen dierenleed.

Wilt u weten hoe u kunt bijdragen?

 

Ons privacy beleid

 
 
Meer artikelen of advertenties lezen?

 
 
 

Er is meer ..............