Visie op dierenrechten Verdieping en nuancering Visie op huisdieren
 
 
 

Nederlands-English-Espa˝ol-Portuguŕs-Franšais

Drogredenen: het verdedigen van de jacht op zeehonden

   

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen:

vleeseters
vegetariërs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
sportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

 

 

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het be´nvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven.

Twee voorbeelden van een drogredenering uit het weblog:

   

Drogredenen voor het verdedigen van de zeehondenjacht

Reactie

de jacht is goed gereguleerd   het hanteren van regels en het niet illegaal zijn van een handeling is geen verdediging van het morele gehalte van een handeling.
de populatie is stabiel en gezond en heeft er niet of nauwelijks onder te lijden   dat de soort overleeft, vergoelijkt het doden van individuen niet
er is vraag naar bont en blubber (zeehondenvet) op de wereldmarkt   economie is de drijfveer voor de jacht, geen rechtvaardiging van de wijze waarop handel wordt gecreëerd
als de lokale bevolking niet op zeehonden mogen jagen gaan ze failliet   dat geldt voor slechts een zeer beperkt deel van de bevolking. Wanneer zij zich op andere zaken zouden richten of verhuizen, zouden ze niet failliet gaan.
elders ter wereld wordt een veelvoud aan dieren uit de bio-industrie buiten het zicht geslacht en gevild   dat is waar, maar een jij-bak. Het onrecht gedaan door anderen geeft niemand het recht om zelf ook onrecht aan te richten
zeehondenjacht is een vorm van visserij en daar maakt bijna niemand bezwaar tegen   zeehonden zijn zoogdieren waarop gejaagd wordt. Deze handeling een ander label geven kan de handeling zelf niet beter maken. Ook tegen de vangst van vis zijn morele bezwaren in te brengen.
Canadese zeehonden worden al eeuwen door Eskimo's voor hun bont bejaagd   Eskimo's gebruikten dit bont voor eigen kleding en aten zij het vlees. Tegenwoordig worden dieren in buitensporig grote aantallen bewusteloos geslagen om commerciële redenen en levend gevild. Dit leidt tot extra en onnodig dierenleed.
door de jacht komt het voortbestaan van de populatie niet in gevaar   het ethische bezwaar tegen jagen om economische redenen heeft geen relatie met het voortbestaan van een populatie.
door de jacht hebben de lokale bewoners een extra inkomen   zeehonden worden tegenwoordig gejaagd om economische redenen (export van de bont en het vet), vroeger voor de voedselvoorziening. Oorspronkelijke bewoners van het poolgebied maakten vroeger geen deel uit van de mondiale economie. Als zij nu vinden dat zij te weinig verdienen moeten zij verhuizen en hun inkomen verdienen zonder jagen.
     

Het IFAW en Greenpeace roepen gezamenlijk mensen op om e-mails te sturen naar de Canadese vertegenwoordiging in Nederland.
Canada stuurt jaarlijks vooraf aan de jacht een groep Inuit over de wereld om sympathie te winnen. Claudia Linssen en Paul Cliteur hekelen hun drogredenen.

 
Auteur Bert Stoop
 

Wanneer mensen in gewetensconflict komen door het zien van dierenleed lijkt soms elk argument dat het geweten sust welkom.

Wij willen mensen er van bewust maken dat geen enkel argument -om een dier te gebruiken als een ding- stand houdt en dat er voldoende gewetensvolle alternatieven zijn.

Dierenrechten zijn mensenrechten. Mensen moeten effectief kunnen opkomen tegen dierenleed.

Wilt u weten hoe u kunt bijdragen?

 

Ons privacy beleid

 
 
Meer artikelen of advertenties lezen?

 
 
 

Er is meer ..............