Visie op dierenrechten Verdieping en nuancering Visie op huisdieren
 
 
 

Nederlands-English-Espa˝ol-Portuguŕs-Franšais-Deutsch

Drogredenen voor het te serieus verdedigen van dierenrechten

   

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen:

vleeseters
vegetariërs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
sportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

 

 

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie. Let op: niet elk argument is (in zijn beknoptheid) direct herkenbaar als drogreden, want dan zou deze te gemakkelijk te doorzien zijn.

Vanwege de beknoptheid kan een reactie soms vragen oproepen. Bij vragen of onduidelijkheid, stuur ons een mail.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het be´nvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en demagogie bedreven.

Twee voorbeelden van een drogredenering uit het weblog:

   

Drogredenen voor het te serieus nemen van dierenrechten

Reactie

Laten we de eenheid bewaren, we doen het toch allemaal voor de dieren   Laten we de eenheid zoeken; we doen het in eerste instantie voor de mensen die voor dieren opkomen
dieren goed behandelen is goed voor je karma   alleen als je hierin gelooft
dieren zijn gelijk aan mensen   als bedoeld wordt: ".. hebben gelijke grondrechten":  ja.
als bedoeld wordt: ".. moeten gelijk behandeld worden": nee
dieren hebben intrinsieke waarde   de waarde van iets heeft geen relatie met haar rechten
dieren respecteren het recht op vrijheid van de mens ook   voor een dier is dat geen bewuste keuze en het kan dan ook niet op haar conto worden geschreven
een dier in gevangenschap moet zich kunnen voortplanten   dit is alleen rechtvaardig als het dier haar kroost kan opvoeden tot een natuurlijk leven
waar haalt de mens het recht vandaan om een dier te doden?   het is ieders persoonlijke zaak om te beslissen ten aanzien van leven of dood van dieren, met name bij terminale huisdieren. De rechten van een dier zijn wel in het geding in het leven voor de dood en wanneer dat doden niet snel en pijnloos gebeurt. De mens heeft de plicht om het dier voor zijn dood een leven naar diens dierlijke aard te geven.
 
Auteur Bert Stoop
 

Deze pagina beschrijft één aspect van de invloed die de mens heeft op de kwaliteit van het leven van een dier. We willen bevorderen dat (ook in andere landen) het bewustzijn groeit dat vrijheid evenzeer van belang is voor een dier.
Een dier is geen ding maar een wezen dat recht heeft op de kwaliteit van een natuurlijke manier van leven.

Wanneer u ons wilt steunen, leest u hier hoe u dat kunt doen.

U helpt ons door onze artikelen te verspreiden via de sociale media.
We reageren op de actualiteit via de homepage en dit blog.

Mogen we u vragen om ons te steunen met een donatie?

 

Privacy beleid

 
 
Meer lezen?