Visie op dierenrechten Verdieping en nuancering Visie op huisdieren
 
 
 

Nederlands-English-Espa˝ol-Deutsch-Portuguŕs-Franšais

Drogredenen voor het beargumenteren van het vegetarisme

   

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen:

vleeseters
vegetariërs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
sportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

 

 

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het be´nvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven.

Twee voorbeelden van een drogredenering uit het weblog:

   

Drogredenen voor niet-eten van vlees

Reactie

een mens heeft niet het gebit en de juiste spijsvertering om vlees te eten

 

(zelfs bij omkering van het argument is dit nog geen argument om vlees te eten). Weliswaar lijkt het spijsverteringstelsel meer op dat van een planteneter dan van een vleeseter. Echter, een mens kan als omnivoor vlees, met mate geconsumeerd, goed verteren.
mensen kunnen kiezen wat ze eten, vleesetende dieren kunnen niet kiezen voor planten als voedsel

 

dat maakt ons verantwoordelijk, maar het is geen argument tegen het eten van vlees
geen vlees eten is gezonder

 

dat maakt het in beperkte mate eten van vlees nog niet ongezond
het doden van dieren is zielig

 

dit is een persoonlijke zaak
het dier heeft te lijden bij de slacht

 

het sterven van een natuurlijke dood bij ziekte of als prooidier is minstens even pijnlijk
een mens heeft vlees niet nodig

 

onnodig voedsel (bijvoorbeeld snoep) is niet per definitie ongezond of ethisch ontoelaatbaar
     
Dit artikel is ook beschikbaar via printing on demand als onderdeel van een boek.
 
Auteur Bert Stoop
 

Wanneer mensen in gewetensconflict komen door het zien van dierenleed lijkt soms elk argument dat het geweten sust welkom.

Wij willen mensen er van bewust maken dat geen enkel argument -om een dier te gebruiken als een ding- stand houdt en dat er voldoende gewetensvolle alternatieven zijn.

Dierenrechten zijn mensenrechten. Mensen moeten effectief kunnen opkomen tegen dierenleed.

Wilt u weten hoe u kunt bijdragen?

 

Ons privacy beleid

 
 
Meer artikelen of advertenties lezen?

 
 
 

Er is meer ..............