Dierenwelzijn van nertsen is het beste gegarandeerd in Nederland
De omstandigheden waaronder nertsen leven in ons land of daarbuiten zijn per definitie dieronvriendelijk. Het feit dat het welzijn van nertsen in sommige landen nog slechter is geregeld is geen argument om de nertsenhouderij hier te handhaven. Een verbod in ons land kan samengaan met een verbod op import van bont uit het buitenland. Vergelijk het verbod op het importeren van zeehondenbont.
Bont is in de mode

Aan deze behoefte kan net zo goed worden tegemoet gekomen met kunstbont

De nertsenhouderij is winstgevend
Dat is overvallen van banken ook, mits je niet gepakt wordt.
De nertsenhouderij moet (1 miljard) schadevergoeding krijgen omdat het gedwongen wordt om haar onderneming te stoppen
De nertsenhouderij wordt verboden en ondernemers wiens nering wordt verboden hebben geen recht op vergoeding.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders van dierenrechten.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het beïnvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen

vleeseters

vegetariërs

verdedigen van de bio-industrie

het negeren van dierenrechten

dierenrechten verdedigen

plezierjacht

dierproeven

vishaakjesportvissen

circus

stierenvechten

nertsenhouderij

zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

Blogspot logoKlik hier voor voorbeelden van een drogredenering of van demagogie uit het weblog.