Drogredenen voor het eten van vlees

Reactie

vlees is lekker vegetarische en veganistische gerechten zijn lekker
vlees is gezond (verantwoord) vegetarisch eten is gezonder
vlees eten is natuurlijk het eten van vlees uit de bio-industrie is niet natuurlijk en bovendien is het spijsverteringsstelsel van de mens ingesteld op voornamelijk plantaardige voeding. Matig vlees eten schaadt niet.
vlees is onmisbaar, zonder word je ziek een vegetariŰr, die gevarieerd eet, loopt geen risico voor zijn gezondheid. Alleen veganisten (die totaal geen dierlijke produkten eten) moeten een voedselpakket verantwoord samenstellen en aanvullen met vitamine B-12. (Test hier je eetgedrag.)

Melk en zuivelproducten leveren veel voedingsstoffen die ons lichaam nodig heeft

Dat leveren voedstoffen direct afkomstig van planten ook en wanneer ze niet van al te ver weg gehaald worden is dat ook nog eens duurzamer.

dieren zijn er om op te eten, dat doen ze in de natuur ook in de vrije natuur eten dieren elkaar op, echter in het wild houdt vrijwel geen enkel dier(soort) andere dieren levenslang in onvrijheid (zoals in de bio-industrie) om ze later op te eten.
een mens heeft dierlijke eiwitten nodig bij het verteren worden alle eiwitten afgebroken tot aminozuren, die ook in plantaardige eiwitten voorkomen. Het lichaam heeft aminozuren nodig om zelf eiwitten op te bouwen.
dieren kunnen eten van schrale gronden, vegetariŰrs hebben goede landbouwgronden nodig, dus vlees eten is beter om opwarming van het klimaat tegen te gaan dan geen vlees eten. het effect van de veestapel op de opwarming van de aarde is groter dan welke oorzaak dan ook. Dat een deel van het vee graast op minder goede landbouwgronden, maakt alleen het gebied groter waarop de vleeseter indirect zijn negatieve invloed uitoefent. Een vegetarische levensstijl heeft uiteraard landbouwgrond nodig, maar minder dan de vleeseter.
als alle mensen vegetariŰr zouden worden, zou er meer honger in de wereld zijn het tegendeel is het geval. Als ook het voedsel goed wordt verdeeld, zou alle honger verbannen zijn. Vegetarisch eten is tevens goedkoper, direct en indirect. Biologische landbouw heeft 30% minder productie, maar daar staat tegenover dat vegetarisch voedsel 86% minder plantaardig voedsel kost dan de vleesproductie.
vlees, melk, boter en eieren zijn eerste levensbehoeften moedermelk is de eerste levensbehoefte, voor het overige kunnen kinderen gezond opgroeien zonder deze producten, vooropgesteld dat vitamine-B12 supplementen worden gegeven
in vlees zit een ijzersoort die het beste helpt bij het transport van zuurstof in het lichaam. Vlees is de groep van voedingsmiddelen, die voor dit ijzer de grootste bijdrage levert voor het lichaam. dit wil nog niet zeggen dat andere relevante voedingsmiddelen te weinig bijdragen aan een gezonde voeding. Goede alternatieven voor vlees zijn: graan- en broodproducten, aardappels, groenten en fruit. Je komt gemakkelijk aan voldoende ijzer door gevarieerd te eten.
zonder vlees krijg je bloedarmoede groene groenten en volkorenproducten zijn prima bronnen van ijzer. Thee, melk en eieren remmen de ijzeropname. Vitamine C en alkohol (rode wijn overigens niet) bevorderen de opname.
ziektes door ongezond of overvloedig eten of leven zijn voor 90% cultureel of erfelijk bepaald dat laat onverlet dat te veel vlees eten ongezond is. Een geringe(re) invloed van (andere) relevante factoren maakt het ingrijpen om ziekte te voorkomen nog niet kans- of zinloos.
mensen zoeken de levenskracht van het dier, die behouden blijft door een dier waardig te slachten levenskracht verdwijnt per definitie door dieren te doden. Mensen hebben om te blijven leven aminozuren nodig. Of de oorsprong daarvan chemisch of plantaardig is, doet niet ter zake.
voor zuivel moeten dieren worden gehouden die later weer moeten worden opgegeten dat is waar, daarom is een vegetarisch dieet niet per se veel diervriendelijker. Een veganistisch dieet is dat wel. Dit is ook de reden dat minder vlees eten een belangrijke stap vooruit is. Het gaat erom het (het gebruik van) de totale hoeveelheid dierlijke producten te verminderen.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen:

vleeseters
vegetariŰrs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
sportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het be´nvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Voorbeelden van een drogredenering uit het weblog.