Voorbeelden Type drogredenen
Het heeft geen zin om iets te doen, want niemand doet mee De cirkelredenering
Ik hoop voor je dat je zelf nooit in die omstandigheden terecht komt Het beroep op macht
Als jouw actie succes heeft, dan betalen we allemaal voor de gevolgen Het beroep op de gevolgen
Het is onzin om je hier druk over te maken, want ergens anders is het nog slechter Het beroep op oneigenlijke argumenten
Natuurlijk mag wat mensen met dieren doen, want mensen zijn intelligenter Het beroep op onbekende argumenten
Ik kan voorbeelden noemen die weliswaar dieren het leven hebben gekost, maar vele mensenlevens hebben gespaard De drogreden van deel en geheel
Je zegt dat je voor dieren bent, maar je profiteert zelf ook Het argument op de man
Ik studeer medische biologie en kan weten waarom dierproeven noodzakelijk zijn Het beroep op autoriteit
Dieren vinden het niet erg om gebruikt te worden, want je kunt niet bewijzen dat ze het wel erg vinden Het beroep op onwetendheid
We hebben altijd al dieren gebruikt en dat heeft veel opgeleverd Het beroep op vermeend verband
De meeste mensen vinden het gebruik van dieren heel gewoon Het beroep op het volksgevoel
Als dieren niet meer gebruikt mogen worden, raken veel mensen werkloos Het beroep op medelijden
Ieder weldenkend mens weet dat het niet erg is om dieren te gebruiken Het ontduiken van de bewijslast
A 'We moeten heel voorzichtig zijn met het toepassen van kunstmest.'
B 'Dus jij zegt dat we kunstmest niet moeten toestaan?'
Stroman: vertekenen en in de grond boren
Dieren rechten toekennen betekent dat dieren hetzelfde behandeld moeten worden als mensen Het vertekenen van de standpunten

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen:

vleeseters
vegetariŰrs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
sportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het be´nvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Voorbeelden van een drogredenering uit het weblog: