De cirkelredenering:
Het heeft geen zin om iets te doen, want niemand doet mee
Het beroep op macht:
Ik hoop voor je dat je zelf nooit in die omstandigheden terecht komt
Het beroep op de gevolgen:
Als jouw actie succes heeft, dan betalen we allemaal voor de gevolgen
Het beroep op oneigenlijke argumenten:
Het is onzin om je hier druk over te maken, want ergens anders is het nog slechter
Het beroep op onbekende argumenten:
Natuurlijk mag wat mensen met dieren doen, want mensen zijn intelligenter
De drogreden van deel en geheel:
Ik kan voorbeelden noemen die weliswaar dieren het leven hebben gekost, maar vele mensenlevens hebben gespaard
Het argument op de man:
Je zegt dat je voor dieren bent, maar je profiteert zelf ook
Het beroep op autoriteit:
Ik studeer medische biologie en kan weten waarom dierproeven noodzakelijk zijn
Het beroep op onwetendheid:
Dieren vinden het niet erg om gebruikt te worden, want je kunt niet bewijzen dat ze het wel erg vinden
Het beroep op vermeend verband:
We hebben altijd al dieren gebruikt en dat heeft veel opgeleverd
Het beroep op het volksgevoel:
De meeste mensen vinden het gebruik van dieren heel gewoon
Het beroep op medelijden:
Als dieren niet meer gebruikt mogen worden, raken veel mensen werkloos
Het ontduiken van de bewijslast:
Ieder weldenkend mens weet dat het niet erg is om dieren te gebruiken
Stroman. Vertekenen en in de grond boren:
A 'We moeten heel voorzichtig zijn met het toepassen van kunstmest'. B 'Dus jij zegt dat we kunstmest niet moeten toestaan?'
Het vertekenen van de standpunten:
Dieren rechten toekennen betekent dat dieren hetzelfde behandeld moeten worden als mensen
Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie
Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders van dierenrechten. We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie. Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het beïnvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen. De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd. Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.
Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen
vleeseters
vegetariërs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
vishaakjesportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht
en ook voor het houden van huisdieren.
Klik hier voor voorbeelden van een drogredenering of van demagogie uit het weblog.