Drogredenen voor het te serieus nemen van dierenrechten

Reactie

Laten we de eenheid bewaren, we doen het toch allemaal voor de dieren Laten we de eenheid zoeken; we doen het in eerste instantie voor de mensen die voor dieren opkomen
dieren goed behandelen is goed voor je karma alleen als je hierin gelooft
dieren zijn gelijk aan mensen als bedoeld wordt: ".. hebben gelijke grondrechten":  ja.
als bedoeld wordt: ".. moeten gelijk behandeld worden": nee
dieren hebben intrinsieke waarde de waarde van iets heeft geen relatie met haar rechten
dieren respecteren het recht op vrijheid van de mens ook voor een dier is dat geen bewuste keuze en het kan dan ook niet op haar conto worden geschreven
een dier in gevangenschap moet zich kunnen voortplanten dit is alleen rechtvaardig als het dier haar kroost kan opvoeden tot een natuurlijk leven
waar haalt de mens het recht vandaan om een dier te doden? het is ieders persoonlijke zaak om te beslissen ten aanzien van leven of dood van dieren, met name bij terminale huisdieren. De rechten van een dier zijn wel in het geding in het leven voor de dood en wanneer dat doden niet snel en pijnloos gebeurt. De mens heeft de plicht om het dier voor zijn dood een leven naar diens dierlijke aard te geven.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen:

vleeseters
vegetariŰrs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
sportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het be´nvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Voorbeelden van een drogredenering uit het weblog: