Laten we de eenheid bewaren, we doen het toch allemaal voor de dieren
Laten we de eenheid zoeken; we doen het in eerste instantie voor de mensen die voor dieren opkomen
dieren goed behandelen is goed voor je karma
alleen als je hierin gelooft
dieren zijn gelijk aan mensen
wanneer bedoeld wordt: ".. hebben gelijke grondrechten": ja.
wanneer bedoeld wordt: ".. moeten gelijk behandeld worden": nee
dieren hebben intrinsieke waarde
de waarde van iets heeft geen relatie met haar rechten
dieren respecteren het recht op vrijheid van de mens ook
voor een dier is dat geen bewuste keuze en het kan dan ook niet op haar conto worden geschreven
een dier in gevangenschap moet zich kunnen voortplanten
dit is alleen rechtvaardig als het dier haar kroost kan opvoeden tot een natuurlijk leven
waar haalt de mens het recht vandaan om een dier te doden?
het is ieders persoonlijke zaak om te beslissen ten aanzien van leven of dood van dieren, met name bij terminale huisdieren. De rechten van een dier zijn wel in het geding in het leven voor de dood en wanneer dat doden niet snel en pijnloos gebeurt. De mens heeft de plicht om het dier voor zijn dood een leven naar diens dierlijke aard te geven.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders van dierenrechten.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het beïnvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen

vleeseters

vegetariërs

verdedigen van de bio-industrie

het negeren van dierenrechten

dierenrechten verdedigen

plezierjacht

dierproeven

vishaakjesportvissen

circus

stierenvechten

nertsenhouderij

zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

Blogspot logoKlik hier voor voorbeelden van een drogredenering of van demagogie uit het weblog.