Wat te doen tegen mensen die diergebruik op oneigenlijke gronden verdedigen?

Argumenteren kun je oneigenlijk doen op een aantal manieren. Je kunt een verkeerd startpunt kiezen (uitgangspunt, stelling, premisse etc.); je kunt verkeerd redenen of een denkfout maken of je bedrijft demagogie of volksverlakkerij.
In elke van deze gevallen heet het drogredeneren of argumenteren met drogredeneringen.
Wanneer iemand niet opzettelijk fout redeneert is de oplossing niet zo moeilijk: je wijst de ander op de denkfout of de bedenkelijkheid van zijn uitgangspunt.
Hoe om te gaan met demagogie en demagogen is veel lastiger, want je stelt immers iemands integriteit aan de kaak op het moment dat je duidelijk wilt maken dat iemand opzettelijk een valse redenatie opvoert.
Een apart voorbeeld is het argument van autoriteit "Dieren worden niet mishandeld. Ik kan het weten, want het is mijn beroep of ik heb er gewerkt, ik heb er een studie in of over gedaan, etc..”
Het is maar de vraag of een ander dit type argumenteren erg vindt. Wat het lastig maakt, is dat je de bewering niet kan controleren en de ander op zijn woord moet geloven. Het is in dat geval het beste om dat ook maar zo te benoemen en dat je de ander vraagt om aanvullend, wel controleerbaar bewijs.

Er zijn verscheidene typen van drogredeneringen.
Een voorbeeld is het beroep op vermeend verband. Zaken worden volgtijdig gepresenteerd en een oorzakelijk verband wordt gesuggereerd. "We hebben altijd al dieren gebruikt en dat heeft veel opgeleverd”. Of "mensen eten al vlees sinds mensenheugenis en dat heeft hen altijd gezond gehouden”. In deze gevallen kun je ingrijpen en opmerken dat het een niet noodzakelijk met het ander heeft te maken. Wanneer je vervolgens stelt dat ander onredelijke of ondeugdelijke argumenteert, dan begeef je je op glad ijs. Immers, wanneer je zelf betrapt wordt op een foute redenatie, dan maak je het de opponent wel erg gemakkelijk om de bal terug te kaatsen.
Het aan de orde stellen van de integriteit van jouw opponent kun je beter nalaten tot de ander een serie van drogredenen heeft aangevoerd.

Voor meer voorbeelden van drogredenen en de manier waarop je kunt reageren, zie boven.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen:

vleeseters
vegetariŰrs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
sportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het be´nvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Voorbeelden van een drogredenering uit het weblog: