Drogredenen voor het houden van dieren in een circus

Reactie

Als de dieren goed verzorgd worden, is er niets aan de hand Per definitie is dit een tautologie. Wie bepaalt dat dieren goed verzorgd worden? De een vindt eten, drinken en onderdak geven een goede verzorging, een ander stelt leven onder natuurlijke omstandigheden als minimum.
Circussen hebben een educatieve functie Er wordt niet getoond hoe dieren zich in het echt gedragen, ze vertonen alleen kunsten die de temmer hun opdraagt. Bovendien wordt getoond dat de mens heerser is over de wilde dieren en daarmee wordt een hele verkeerde indruk gewekt.
Een verbod van wilde dieren in het circus is geen oplossing voor de dieren, maar (controleerbare) regelgeving wel. Het is een dierenrecht om niet uitgebuit te worden in een onnatuurlijke omgeving. Dit valt niet te compenseren met regelgeving.
Door een verbod op wilde dieren in het circus gaat een cultuur verloren In de geschiedenis zijn wel meer foute culturen afgeschaft en verloren gegaan. De geschiedenis van het gebruiken van wilde dieren is maar jong en er is toekomst voor de acts zonder dieren.
Training is stimulerend voor de dieren Circusdieren voeren voor lange tijd, vaak met tegenzin, dezelfde kunsten uit.
Circusdieren krijgen meer beweging dan dieren in de dierentuin Mogelijk, maar in beide situaties lijden dieren onder de onnatuurlijke situatie van opgesloten zijn in kleine ruimtes.
Circusdieren zijn aan gevangenschap aangepast Circusdieren vertonen vaak gestoord gedrag. Dat geeft aan dat ze niet bestand zijn tegen gevangenschap.
Dieren in een circus hebben het goed want ze worden ouder dan in de natuur Dieren in het circus worden ouder doordat ze niet worden bejaagd, ze altijd goed en voldoende voedsel tot hun beschikking hebben en er medische zorg is om ziektes te genezen of te remmen. Maar dieren in gevangenschap kunnen niet doen wat ze zelf willen en daardoor hebben ze maar weinig plezier in het leven.
De dieren mogen dan weinig ruimte hebben, circusmensen hebben dat ook niet Mensen kunnen kiezen hoe lang zij in een kleine ruimte blijven, dieren niet.
Als je dieren uit een circus haalt, is het geen circus maar rondreizend theater Circus betekent cirkel. Het duidt slechts de omgeving aan. Het is niet gezegd dat er dieren in moeten. En wat is er mis met een rondreizend theater?

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen:

vleeseters
vegetariŰrs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
sportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het be´nvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Voorbeelden van een drogredenering uit het weblog: