Wanneer je eerst de soorten en types drogredenen wilt zien om te gevoel te krijgen hoe die eruit zien, klik op deze link. Wanneer je direct de drogredenen voor een bepaald onderwerp wilt zien met het bij behorende tegenargument, klik dan een van de onderwerpen hier linksonder aan.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders van dierenrechten.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het beïnvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen

vleeseters

vegetariërs

verdedigen van de bio-industrie

het negeren van dierenrechten

dierenrechten verdedigen

plezierjacht

dierproeven

vishaakjesportvissen

circus

stierenvechten

nertsenhouderij

zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

Blogspot logoKlik hier voor voorbeelden van een drogredenering of van demagogie uit het weblog.