Het aanschaffen van een huisdier als een hond heeft niet alleen maar zonnige kanten. Er zijn een aantal zaken die mensen zich goed zouden moeten realiseren. Een paar voorbeelden:

  • Verantwoordelijkheid
  • Tijd
  • Vakanties
  • Opvoeding
  • Sociale beperkingen
  • Chippen
  • Kosten
  • Verdriet

Verantwoordelijkheid
Het bezitten van een hond is een grote verantwoordelijkheid. Bij al je (dagelijkse) bezigheden moet je rekening met het dier houden.

Tijd
Een hond kan tien tot vijftien jaar oud worden. Hij bepaalt voor een groot deel je levensindeling. Je moet om de paar uur thuis zijn om hem uit te laten en om eten te geven.

Uitlaten, opvoeden, spelen, borstelen en knuffelen kost dagelijks veel tijd.

Vrijwel alle honden, zowel de langharige als de kortharige, verliezen haar. Het hele huis raakt er vol van en het schoonmaken neemt veel tijd. Wanneer de hond in de rui is moet je minstens een keer per dag schoonmaken en borstelen om het netjes te houden.

Vakanties
Tijdens vakanties moet je huisdier ergens onder worden gebracht en moet iemand voor hem zorgen.

Opvoeding
Een hond kan gedragsproblemen hebben of krijgen. Een goede opvoeding is erg belangrijk en lang niet iedereen is in staat om een dier goed op te voeden. Dan vernielt hij bijvoorbeeld meubels. Of hij is agressief tegen mensen. Sommige honden luisteren naar niets of niemand.

Sociale beperkingen
Honden zijn lang niet overal welkom. Denk aan openbare gelegenheden zoals winkels, restaurants, het openbaarvervoer enzovoorts. Maar ook wanneer je vrienden of kennissen bezoekt kan het een probleem zijn. Veel mensen (je buren bijvoorbeeld) kunnen het blaffen als irriterend ervaren.

Honden Chippen
Het chippen van alle honden moet dierenwelzijnproblemen tegengaan. Onder andere de vermissing, mishandeling en verwaarlozing van honden, zwerfhonden en malafide handel in honden moet hiermee tegengegaan worden.
Het ministerie van EL&I eist wel dat deze verplichting zo min mogelijk administratie oplevert, en de kosten voor eigenaren minimaal blijven. Mede hiervoor hebben enkele verzekeraars al toezeggingen gedaan. Bij de meeste verzekeraars zal dit inhouden dat houders van een huisdierverzekering gedeeltelijk of helemaal terug kunnen vragen.

Kosten
De aanschaf van een huisdier kan veel geld kosten. Een paar honderd euro ben je voor een hond al gauw kwijt. Daarnaast zijn er nog de uitgaven voor een mand, riem en andere benodigdheden en natuurlijk dierenartskosten. Verder moet er in steeds meer gemeenten hondenbelasting worden betaald. Volgens het NIBUD kost een hond, inclusief belasting en ziektekosten, 1000 euro per jaar (ter vergelijking een kat: 400 euro).

Lang niet elke hond blijft zijn leven lang gezond. Met een beetje pech lopen de dierenartskosten dan flink op. De extra verzorging kost jezelf daarnaast veel tijd.

Ruimte en milieu

De uitwerpselen van paarden en gezelschapsdieren dragen volgens de WUR (oktober 2011) bij aan uitstoot van broeikasgassen. De bijdrage van gezelschapsdieren is waarschijnlijk gering. Naar verwachting levert paardenmest uitstoot aan broeikasgassen op, vergelijkbaar met stromest van andere diersoorten.
De 3,2 miljoen katten, 1,8 miljoen honden en 400.000 paarden in Nederland hebben voor hun voedsel gezamenlijk 820.000 ha nodig. Nederland heeft ca. 2 miljoen ha landbouwgrond. Voor de geschatte Europese populatie aan katten (60 miljoen), honden (56 miljoen) en paarden (5,8 miljoen) is dat 19 miljoen ha.

Inhoud
Huisdieren
Weblogs over honden en andere huisdieren
Een voorbeeld: de hond
De geschiedenis van de hond
De hond van nu
De gevolgen van doorfokken voor de hond
Nadelen voor de hond
Het huisdier
De gevolgen voor het huisdier en de industrie erachter
De mens
De nadelen voor de mens
Waarom wil een mens een huisdier?
Conclusie
Huisdieren nemen?

Verdriet
Veel huisdieren worden niet oud in vergelijking tot de mens. Wanneer ze dood gaan, kan het verdriet erg ingrijpend zijn.

Ouderdom
Net als bij mensen kan de leeftijd van huisdieren eindeloos gerekt worden door de diergeneeskunde. Hoe ver ga je mee?

Naast deze nadelen voor jezelf en je omgeving, zijn er ook nog andere consequenties:

  • Honden eten bio-industrieel vlees
  • Hondenpoep

Honden eten bio-industrieel vlees
Honden zijn carnivoren en eten dus vlees. Dit vlees is vrijwel altijd afkomstig van dieren uit de bio-industrie. Zo niet, dan is het voedsel vaak erg duur. Buiten dat: je laat veel dieren doden om je eigen huisdier te voeden.

Hondenpoep
Hondenpoep zorgt voor veel overlast en staat al jaren in de top drie van nationale ergernissen. Het ligt op stoepen, speelveldjes, maar ook op "geschikt" geachte plaatsen zoals bospaden. Naast dat het altijd stinkt, blijft het vaak aan kleren en schoeisel zitten. Het opruimen van de 126 miljoen kilo poep, 7 kilo per hond per maand (rapport landelijk onderzoek gemeentebeleid 2011) kost de gemeente jaarlijks veel geld. In sommige gemeenten moeten hondenbezitters verplicht de poep opruimen, met behulp van zakjes en schopjes.

Hondenpoep staat al jaren in de top drie van nationale ergernissen

Door de hond als voorbeeld te nemen zijn verschillende factoren aan bod gekomen, waarbij je normaal gesproken niet snel stilstaat. Niet alle, maar wel de meeste argumenten zijn ook van toepassing op andere huisdieren. Aan de andere kant zijn er ook factoren die bij andere huisdieren juist wel van toepassing zijn en bij de hond niet. Zo zijn er meer gevolgen voor het huisdier.