De volgende oorzaken voor dier-onvriendelijk gedrag kunnen worden gevonden

 1. tradities, die heel oud kunnen zijn, zoals de jacht en het ritueel slachten
 2. ideologie, zoals de notie dat de mens over de dieren mag en moet heersen
 3. religie, bijvoorbeeld het Mithraisme dat jaarlijks een stier offerde en in de Romeinse tijd een geduchte concurrent was voor het Christendom, die daarop besloot de beeltenis van de stier en de duivel te vermengen. Het bloed van een stier zou zonden reinigend werken
 4. onwetendheid, al of niet opzettelijk
 5. onverschilligheid,onmacht en ontkenning
 6. hooghartigheid: een ander wezen niet als gelijke in rechten te willen en durven zien
 7. economisch gewin, al of niet tot het uiterste doorgedreven
 8. imago, "zie mij eens" sterker zijn dan dieren (circus, jacht en stierengevecht), of met opvallende huisdieren of door "mooi" willen zijn met mode, zoals het dragen van bont.
Hoe mensen omgaan met dieren heeft te maken met hun overtuigingen, waarden, kennis en het belang dat zij hebben bij het dier: financieel, sociaal en moreel. Hij noemt het verstand en gebruikt het slechts om beestachtiger dan ieder beest te zijn. Goethe Volgens de Cock Buning, hoogleraar Dierproefvraagstukken, is de status van het dier geen aangeboren grootheid, maar sociaal cultureel bepaald. De status kan worden toegekend en ontnomen. De mens en zijn cultuur bepalen hoe hoog de status is, waarbij de volgende factoren een rol spelen:
 1. een historische, culturele factor (bijvoorbeeld "de heilige koe" in India)
 2. de persoonlijke band met het dier (met een laboratoriumdier minder dan met een huisdier)
 3. de kennis die men van het dier heeft (door voorlichting kan men de status verhogen)
 4. het (geringe) aantal (zeldzaamheid, risico op uitsterven, bijvoorbeeld de Pandabeer).
Dit artikel is ook beschikbaar via printing on demand als onderdeel van een boek.
Een varken opgerold in een mat vervoerd
Pluimee achter op een motor gebonden
Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie
Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders van dierenrechten. We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie. Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het beïnvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen. De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd. Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.
Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen
vleeseters
vegetariërs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
vishaakjesportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht
en ook voor het houden van huisdieren.
Klik hier voor voorbeelden van een drogredenering of van demagogie uit het weblog.