De volgende oorzaken voor dier-onvriendelijk gedrag kunnen worden gevonden (mail ons als je er meer weet):

 1. tradities, die heel oud kunnen zijn, zoals de jacht en het ritueel slachten
 2. ideologie, zoals de notie dat de mens over de dieren mag en moet heersen
 3. religie, bijvoorbeeld het Mithraisme dat jaarlijks een stier offerde en in de Romeinse tijd een geduchte concurrent was voor het Christendom, die daarop besloot de beeltenis van de stier en de duivel te vermengen. Het bloed van een stier zou zonden reinigend werken
 4. onwetendheid, al of niet opzettelijk
 5. onverschilligheid, onmacht en ontkenning
 6. hooghartigheid: een ander wezen niet als gelijke in rechten te willen en durven zien
 7. economisch gewin, al of niet tot het uiterste doorgedreven
 8. imago, "zie mij eens" sterker zijn dan dieren (circus, jacht en stierengevecht), of met opvallende huisdieren of door "mooi" willen zijn met mode, zoals het dragen van bont.

Hoe mensen omgaan met dieren heeft te maken met hun overtuigingen, waarden, kennis en het belang dat zij hebben bij het dier: financieel, sociaal en moreel.

Hij noemt het verstand
en gebruikt het slechts
om beestachtiger
dan ieder beest te zijn.

Goethe

Volgens de Cock Buning, hoogleraar Dierproefvraagstukken, is de status van het dier geen aangeboren grootheid, maar sociaal cultureel bepaald. De status kan worden toegekend en ontnomen. De mens en zijn cultuur bepalen hoe hoog de status is, waarbij de volgende factoren een rol spelen:

 1. een historische, culturele factor (bijvoorbeeld "de heilige koe" in India)
 2. de persoonlijke band met het dier (met een laboratoriumdier minder dan met een huisdier)
 3. de kennis die men van het dier heeft (door voorlichting kan men de status verhogen)
 4. het (geringe) aantal (zeldzaamheid, risico op uitsterven, bijvoorbeeld de Pandabeer).

Dit artikel is ook beschikbaar via printing on demand als onderdeel van een boek.

Dit artikel is onderdeel van een reeks over drogredeneringen en demagogie

Er zijn drogredenen voor de volgende groepen en onderwerpen:

vleeseters
vegetariŰrs
verdedigen van de bio-industrie
het negeren van dierenrechten
dierenrechten verdedigen
plezierjacht
dierproeven
sportvissen
circus
stierenvechten
nertsenhouderij
zeehondenjacht

en ook voor het houden van huisdieren.

Sommige argumenten worden vaak gebruikt, maar zijn niet geldig. Dat gebruiken van de zogeheten drogredenen doen voor- en tegenstanders.

We zetten onderaan de pagina deze ongeldige argumenten op een rij (links) en plaatsten daar (rechts) het tegenargument naast. Dit ten behoeve van een heldere en eerlijke discussie.

Er zijn verschillende types drogredenen. Zij worden expres of per ongeluk toegepast in een discussie. Wees je daarom bewust van de uitgangspunten en integriteit van een opponent. Klik hier voor tips bij het be´nvloeden van dieronvriendelijk gedrag en wat wel en niet te doen bij drogredeneringen.
De beweegreden om drogredeneringen te voeren ligt in de wens om macht over de ander uit te oefenen in de vorm van een machtsstrijd.

Er worden in de media en de politiek veel drogredenen aangedragen en er wordt demagogie bedreven, die leidt tot spraakverwarring zonder dat iemand verantwoordelijkheid neemt.

Voorbeelden van een drogredenering uit het weblog: